Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så agerar fondspararna när börsen svajar

2019-06-13 11:15
Foto: Jessica Gow / TT

Det totala nysparandet i fonder uppgick till 5,3 miljarder kronor i maj. Samtidigt minskade den samlade fondförmögenheten till 4 479 miljarder.

Nettoinsättningar i maj gjordes i aktiefonder och långa räntefonder. Aktiefonder uppvisade ett nettoinflöde på 4,4 miljarder kronor och långa räntefonder ett nettoinflöde på 6,9 miljarder, varav 2,5 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Det skriver Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

För blandfonder noteras däremot nettouttag på 5,8 miljarder kronor och från hedgefonder på 0,5 miljarder. 

Det är dock värt att påpeka att de olika omflyttningarna mellan och inom de olika fondtyperna kan förklaras av flyttar inom premiepensionssystemet samt institutionella omallokeringar.  I maj genomfördes den årliga insättningen av fondrabatter (på avgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade ett nettoinflöde på omkring 6 miljarder kronor.

"När börsen svajar agerar de aktiva fondspararna. Precis som under börsturbulensen i höstas väljer spararna att dra ner på risken genom att köpa räntefonder och globalfonder samtidigt som man säljer geografiskt smalare aktiefonder, till exempel Sverigefonder. Det finns fog för osäkerhet men sparar man långsiktigt kan man lugnt sitta kvar i båten”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening, i pressmeddelandet.

Det totala nysparandet under året uppgår hittills till 23 miljarder kronor. Nysparandet i långa räntefonder uppgår hittills till totalt 19,5 miljarder kronor och av detta har 7 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.   

Under månaden minskade den samlade fondförmögenheten i landet med 164 miljarder till 4 479 miljarder. Fondförmögenheten har dock ökat med 500 miljarder kronor sedan årsskiftet. Av de samlade fondtillgångarna är motsvarande 59 procent, 2 626 miljarder, placerade i aktiefonder.

Nettosparande i fonder 20219, miljarder kronor

  Maj Totalt 2019 Jan-Maj
Aktiefonder 4,4 13,6
Blandfonder -5,8 -1,5
Långa räntefonder 6,9 19,5
Korta räntefonder 0,1 -4,6
Hedgefonder -0,5 -4,0
Övriga fonder 0,1 0,0
Summa 5,3 23,0

 

Fondförmögenhet, miljarder kronor

  Maj
Aktiefonder 2 626
Blandfonder 1 078
Långa räntefonder 448
Korta räntefonder 255
Hedgefonder 51
Övriga fonder 21
Summa 4 479


Källa: Fondbolagens förening

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom