Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så blir kungen din säljare

2009-03-23 12:47

Kung Carl XVI Gustaf kan bli ditt företags nästa stjärnsäljare. Affärsvärlden visar hur ditt företag kan få en biljett till statsbesökens hemliga och statusfyllda värld, rakt in i vip-rummen där kungligheter och näringslivshöjdare samlas.

Hör du till de svenskar som satte kaffet i vrångstrupen när du såg SVT-serien Diplomaterna? Dokumentärprogrammen visar hur UD-personal som ska representera Sverige och borga för att vi får goda kontakter med andra länder - tackar för förtroendet genom att visa upp en arrogant och slapp attityd. Till råga på allt på skattebetalarnas bekostnad.

Men Affärsvärlden kan visa hur ditt företag kan dra nytta av UD:s gigantiska budget (totalt 2 532 miljoner kronor).


För svenska företags del är chanserna till ett lönsamt statsbesök extra goda. Vår kung har ett omvittnat starkt engagemang för näringslivsfrågor. Ett intresse som inte är helt självklart i ett sammanhang där ceremonier och finkulturella inslag spelar stor roll.

De företag som syns i kungligheternas sällskap får ta del av den kungliga glansen och får en effektiv dörröppnare till betydelsefulla personer.

- Jag kan inte se att det skulle vara möjligt, åtminstone inte för ett mindre företag, att träffa folk på den här nivån utan den här inkörsporten, säger Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringslivs ordförande som tillsammans med UD, Hovet och Exportrådet arrangerar statsbesöken.

Miljöteknik är ett vanligt tema, både för de statsbesök som Sverige avlägger och tar emot. Under förra året besökte Sverige Portugal, en resa som gav publicitet i ledande media med rubriker som "Sverige, det gröna landet".

Ett statsbesök i Österrike i november 2008, som skedde samtidigt med en kulturveckorna Schweden Wochen, resulterade i 262 tidningsartiklar och radio- och tv-inslag. Också besöket i Österrike hade miljöteknik som tema.

___________________________________________________________________________

Bli en del av ett statsbesök

Exportrådet ansvarar för vilka företag som ingår i näringslivsdelegationen. De flesta företag som är med bjuds in på grundval av att de redan har, eller har uttryckt intresse för, utbyte med det aktuella landet.

Men det går också att själv anmäla intresse. På swedishtrade.se kan man söka efter information om planerade statsbesök och där finns också mejladresser till kontaktpersoner.

UD har inga uppgifter om den totala kostnaden för statsbesöken, men UD:s egen kostnad när en utländsk statschef besöker Sverige uppskattas till cirka 500 000 kronor, och till mellan 750 000 och 1 miljon kronor för den svenske kungens statsbesök utomlands. Tillkommer gör Exportrådets och Hovets kostnader, samt kostnader för polisens säkerhetsarbete.

Ett svenskt företag som deltar i ett svenskt statsbesök står för sina egna kostnader för resa, hotell et cetera. En programavgift på 30 000 kronor tillkommer.

De företag som besöks i Sverige förväntas göra en väl förberedd demonstration av en produkt eller ett utvecklingsprojekt.

Fördelen för ett företag med att delta i ett statsbesök är att det ger kontakter med mycket högt uppsatta personer som, för de allra flesta företagsledare, vore omöjliga att knyta på annat sätt. Den kungliga glansen ger medföljande parter hög status - och positiv mediepublicitet.

Ett statsbesök betyder att en statschef, i Sveriges fall kung Carl XVI Gustaf, tillsammans med sin äkta hälft besöker en statschef i ett annat land. En näringslivsdelegation följer med för att knyta kontakter med näringslivet i det andra landet.

Varje år arrangeras normalt två inkommande och två utgående statsbesök där kung Carl Gustaf, drottning Silvia och ibland kronprinsessan Victoria besöker en statschef i ett annat land.

Syftet är att främja det andra landets kännedom om svensk kultur, historia, samhälle och näringsliv samt att knyta kontakter mellan ländernas representanter.

En tid före varje statsbesök som den svenska kungen gör, bjuds journalister hit från landet han ska besöka. Avsikten är att de ska få möjlighet att skriva om Sverige inför besöket, och därmed öka intresset för Sverige.

Ett statsbesök i Sverige omfattar fyra dagar och inleds med en välkomstceremoni och en middag på Stadshuset. En eller två dagar ägnas åt kultur och samhälle i Stockholm. En dag besöks en annan stad, ofta Uppsala, Göteborg eller Linköping. En så kallad svarsmiddag, där det besökande landets statschef är värd, hålls den andra kvällen. Programmet i övrigt styrs av de besökande statschefernas personliga önskemål.

____________________________________________________________________

Två svenska företag som tagit rygg på kungaparet:

"Förhoppningsvis kan det ge affärer också"

Storhertigparet av Luxemburg var på statsbesök i Sverige i april förra året. Tillsammans med det svenska kungaparet och företagsrepresentanter besökte de bland annat Micromuscle, ett biotechföretag i Mjärdevi Science Park i Linköping. Gert Kindgren på Micromuscle tog emot följet.

- Vi visade förmågan att släppa ut substanser. Storhertigen vred på strömmen och så kom det ut Luxemburg-flaggans färger. Han var väldigt artig och avspänd och frågade mycket. Sedan lyckades både jag och han att gå utomhus med de blåa plastsockorna och det blev ett stort skratt, säger Gert Kindgren.

När experimentet var utfört fick han en pratstund med kungen.

- Vi kunde prata väldigt fritt, Kungen verkar genuint engagerad och insatt, han ställde till exempel frågor som utspädningseffekter med riskkapital.

I dag är Micromuscle uppköpt.

Ett knappt år efter besöket planeras en uppföljning i Luxemburg för att presentera ett antal svenska miljöföretags teknik och produkter. Intresset för metoder för att reducera koldioxidutsläppen är stort i Luxemburg, där bara 5 procent av uppvärmningen kommer från förnyelsebara källor, medan det omvända gäller i Sverige, 5 procent är icke-förnyelsebara energikällor.

- De vill veta hur vi har gjort. Det blir en delegation från Östergötland som åker ned och då kommer i en situation där man träffar folk som sitter i en beslutsfattande position. Det är företag som jobbar med att göra avfall till energi. Man kommer in i en konkret miljö med orderprocesser. Förhoppningsvis kan det ge affärer också. Det kan handla om stora satsningar på att bygga avfallshantering och kraftvärmeverk, säger Gert Kindgren."Ökar chanserna till order värd 300 miljoner"

Jonas Törnblom, marknadschef för avfallshanteringsföretaget Envac, har varit med på tre statsbesök, senast i Portugal i april 2008.

- Före ett statsbesök ordnas så kallade förbesök för att väcka intresse för Sverige. Journalister från Portugal kom hit någon månad innan vi åkte dit. Det gav oss väldigt mycket publicitet, det bäddade bra för vårt besök.

Svenska företag har en svårslagen marknadsförare i vår kung, tycker Jonas Törnblom. Även i avlägsna länder som knappt känner till Sverige, och än mindre våra företag, blir många överförtjusta över att få träffa en livs levande kung.

För ett företag i Envacs storlek (företaget ingår i Stena-sfären och omsatte drygt 1,3 miljarder kronor 2008) är orderprocessen ofta lång. Statsbesöken har inte lett till att några affärer gjorts direkt på plats, men Jonas Törnblom är säker på att de är lönsamma på sikt.

När detta trycks är Jonas Törnblom på väg till Italien för ett nytt statsbesök.

- Det är väldigt viktigt för oss. Vi har byggt upp en relation med Milanos borgmästare. Tidigare i vinter var vi i Italien, och i november i fjol var vi i Rom och vi blev omskrivna i flera av de största tidningarna. Milano har avancerade planer på att införa sopsug, den typ av underjordiskt avfallssystem som vi håller på med.

- I samband med kungabesöket kan vi bjuda våra potentiella italienska kunder. Det stärker vår ställning inför en eventuell order som kan landa på som mest 300 miljonor kronor.

__________________________________________________________________

Klarar du diplomatjobbet?

SVT-serien Diplomaterna har väckt en storm av kritik mot de UD-anställdas yrkesskicklighet och moral.

Kanske skulle du klara det bättre själv? Vill du bli diplomat och arbeta med att främja Sverige och det svenska näringslivets intressen i kontakten med andra länder?

Testa om du uppfyller kraven:

* Svenskt medborgarskap.

* Akademisk examen, 120 alternativt 180 högskolepoäng.

* Mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i ett annat främmande språk.

* Bra meriter är ytterligare språkkunskaper, studier eller arbete utomlands, erfarenhet av att främja Sveriges handelsintressen samt av administration/förvaltning.

* Avslutad utbildning på diplomatprogrammet, som ges av UD. Utbildningstiden varierar men är normalt en eller två terminers teori samt några veckors praktik. Hösten efter avslutat program skickas den nybakade diplomaten ut som handläggare till ett annat land.

* För att komma in på diplomatprogrammet krävs att man får ett visst antal poäng på ett skriftligt prov (se exempel nedan). Antagning till diplomatprogrammet sker normalt varje år, dock inte i år med anledning av att Sverige från juli är ordförandeland i EU. Enligt Christer Elm, rektor för diplomatprogrammet, är det oklart när nästa program startar. Förra året antogs 16 av 588 sökande till programmet.

Diplomatprovet:

Det skriftliga testet som avgör om du kommer in på diplomatprogrammet är indelat i fyra delar: Uppsats: Skriv 5 till 8 sidor om ett givet ämne, till exempel huvuddragen i Lissabonfördraget vad gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Kunskapsfrågor, ett trettiotal frågor:

Till vilka länder har EU en landsgräns?

Norge, Schweiz, Kroatien, Serbien, Makedonien, Albanien, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Ryssland.

Vem är Sveriges riksbankschef?

Stefan Ingves.

I vilket land och när ägde den så kallade massakern i Sharpeville rum?

Sydafrika 1960.

Vilket rockband skrev Moby Dick och Stairway to Heaven?

Led Zeppelin.

Engelsk läs- och skrivförståelse:

Läs The Guardian-artikeln After the Firestorm, sammanfatta den samt besvara ett antal innehållsfrågor.

Kunskaper i ett tredje språk:

Översätt sammanfattningen ovan till franska, tyska, spanska, arabiska, ryska/annat slaviskt språk, japanska eller kinesiska.

Källa: UD

Linda Vikström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom