Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så drabbas svenska företag av den globala krisen

2011-08-26 10:05

Analysfirman D&B varnar för att flera svenska bolag saknar makroperspektiv. Detta kommer få negativa konsekvenser. - Indiska börsbolags förluster kommer att få effekt,  säger försäljningschefen Bernt-Olof Hellgren som även varnar för Japan och Tyskland.

Affärs- och kreditinformationsfirman Dun & Bradstreet har i en färsk rapport analyserat globala risker på import och exportmarknaden.

- Vi har tittat på vilka risker som finns runt om i världen och sett att det är främst tillverkandeindustri och handel i Sverige som kan påverkas av det här. För svenskt näringsliv är den största exportmarknaden Tyskland. Det är ett stabilt land men har mycket exponering mot flera krismarknader som Grekland, Italien och Spanien. En liten påverkan på näringslivet och det finansiella systemet får en stor effekt på svensk export, säger Bernt-Olof Hellgren till Affärsvärlden.

Försäljningschefen som säljer makroanalyser menar att företag som gör affärer med utlandet inte har ett tillräckligt brett perspektiv. Trots att han talar i egen sak är det han säger oroväckande.

- Det många svenska företag missar som gör affärer med bolag i andra regioner globalt som missar makroperspektivet. Man stirrar sig blind på bolagets siffror och tar i bästa fall en kreditupplysning en gång om året när avtalet förnyas. Men man tittar väldigt sällan på makroperspektivet, säger Hellgren.

Flera svenska bolag outsourcar till Indien. Därför borde svenska bolag vara varse om att utvecklingen för indiska bolag går en mörkare framtid till mötes, varnar D&B.

- Vi noterar att i Indien år 2010 bokförde tio procent av de börsnoterade bolagen förluster. Under första kvartalet i år har den siffran ökat till 28 procent. Det är en stor del av näringslivet som kommer få effekt på näringslivet och därmed indiska börsindex. Om konjunkturen skulle vika är inte näringslivet särskilt rustat att stå emot, säger han.

D&B varnar vidare för att komponentbristen i Japan kommer fortsätta ett bra tag framöver.

- I Japan är det energibrist på grund av kärnkraftverkens skador. Nu är det kvartal tre och det är sommar i Japan. Så nu är det varmt och luftkonditioneringen går på högvarv.  Japan har inte lyckats återuppbygga sin kapacitetsbrist som följt efter kärnkraftverksolyckan. Effekten av det blir fortsatt energibrist, fortsatta problem med tillverkningen vilket ger fortsatta problem för resten av världen.

Lösningen är enklare sagd än gjord.

- Svenska företag borde se sig om efter redundanta leverantörer i resten om av världen, säger Bernt-Olof Hellgren. 

D&B har mest fokuserat på risker men har även noterat några stabila regioner.

- Brasilien ser bra ut med en expansiv marknad och risken är förhållandevis låg. Brasilien är ett land med mycket möjligheter.

- Kina är fortfarande en enormt intressant marknad sett från efterfrågan.

Slutsatsen som dras är att världen blir mer global och att makroperspektiv nu har större betydelse än tidigare.

- Den viktigaste slutsatsen är att svenskt näringsliv inte kan fortsatta titta på enskilda bolag utan måste ha med makroperspektivet. Svenskt näringsliv är globalt och påverkas av vad som händer på andra sidan världen, säger Bernt-Olof Hellgren.

Så här ser D&B på världen just nu

 • Storbritannien
  En av Sveriges större exportmarknader. Flera faktorer som finanspolitik, hög arbetslöshet och svag valuta har en återhållande effekt på importen.
 • Tyskland
  Europas ekonomiska lokomotiv och Sveriges största enskilda exportmarknad. Banksektorns utlåning är viktig orsak bakom inhemsk efterfrågan men en fördjupad europeisk statsbudgetkris skulle slå hårt mot landets banksektor vilket kan bryta den ekonomiska återhämtningen. Höga energipriser underminerar.
 • Japan
  Energiförsörjningen är fortfarande ett stort problem. Landet är fortfarande fokuserat på återuppbyggnad. Den komponentbrist som uppstått i spåren av tsunamikatastrofen har fortfarande en hämmande effekt på högteknologiska industrier världen över.
 • I USA och Europa stiger andelen sena betalningar till företagskunder.
 • Indiska företag har en generellt hög belåning. Stigande inflation och lånekostnader påverkar lönsamheten negativt. Andelen börsnoterade indiska företag som gjorde förlust steg från 10 procent 2010 till 28 procent Q1 2011 .

Relaterade dokument

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom