Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så får Åsa Romson måla båten

2015-06-25 13:36
Om man som Åsa Romson har Ostkusten som hemmahamn är reglerna strängare än på Västkusten vad gäller båtbottenfärg. Foto: All over press

Färgen på miljöminister Åsa Romsons segelbåt är så giftig att den endast får målas av yrkespersonal med skyddskläder. Och enbart på fartyg. Men vad får man egentligen måla sin fritidsbåt med? Ny Teknik reder ut reglerna.

Att miljöminister Åsa Romson har bottenmålat sin segelbåt med en förbjuden kopparfärg, rapporterade Expressen redan i höstas. Härom veckan hamnade ministern i nytt blåsväder när hon i tidningen På Kryss påstod att båten inte var en fritidsbåt. Men det är den visst, enligt Trafikverket.

Men vilken färg får man egentligen måla sin fritidsbåt med? Om man som Åsa Romson har Ostkusten som hemmahamn är reglerna strängare än på Västkusten, eftersom Östersjöns ekosystem är känsligare för gifter. Från år 1999 och tolv år framåt fanns det inte en enda tillåten kopparbaserad färg för fritidsbåtar i Östersjön. Men 2011 godkände Kemikalieinspektionen en sådan färg, och sedan dess har antalet ökat rejält. I dag har fritidsbåtägarna 13 kopparbaserade båtbottenfärger att välja på, enligt Kemikalieinspektionens tabell över godkända ostkustfärger.

Färgen Sigmarine 290 som Åsa Romsons segelbåt målades med finns inte med på den listan. Det är en båtbottenfärg med 37,1 viktprocent kopparoxid som endast får användas på fartyg. Färgen bedöms som farlig även för den som målar och får därför enbart läggas på av professionell personal med skyddsutrustning.Bland de godkända färgerna för fritidsbåtar på Ostkusten är den högsta kopparoxid-halten betydligt lägre: 8,5 viktprocent.

Om fritidsbåtens hemmahamn ligger på Västkusten finns det däremot lagliga båtbottenfärger med kopparoxidhalter på mer än 39 viktprocent. Fast Sigmarine 290 får inte användas för fritidsbåtar på Västkusten heller. I Kemikalieinspektionens godkännande av färgen framgår det tydligt att fritidsbåtar är undantagna. Myndigheten hänvisar även till det så kallade Fritidsbåtsdirektivet 94/25/EG för en definition av vad som är en fritidsbåt.

Markus Klar, miljöriskbedömare på Kemikalieinspektionen, kan inte uttala sig om ett specifikt fall, som Romsons båt. Men han berättar varför fritidsbåtar inte får använda lika giftiga färger som fartyg.

- Behovet och nyttan med en ren botten anses större på ett fartyg än på en fritidsbåt. I industrihamnar är skyddsvärdet dessutom mindre än i marinor, säger Markus Klar.

De färger som är godkända för Ostkusten får inte användas i hela Östersjön. Fritidsbåtar med hemmahamn norr om Örskär i Upplands yttre skärgård får inte behandlas med några kopparbaserade båtbottenfärger över huvudtaget. Detsamma gäller båtar i insjöar. Orsaken är att påväxten är lägre där.

Kemikalieinspektionen lyfter fram flera mekaniska metoder som i många fall kan ersätta de giftbaserade färgerna. Högtrycksspruta över spolplatta och borsttvätt till exempel.

- Vårt intryck är att alternativa, giftfria metoder är på stark frammarsch. Många båtklubbar har exempelvis investerat i båttvättar, säger Markus Klar.

Charlotta von Schultz

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom