Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så förskönar skogsbolagen sina siffror

2011-07-21 07:20

I dag rapporterar flera av börsens största skogsbolag. Men rapporterna är ofta vilseledande, enligt analytiker som SVD talat med.

- Skogbolagen gör normalt inte några större förändringar av skogsvärdet, men så hux flux behöver de lite extra vinster i resultaträkningen, till exempel när de har några omstruktureringskostnader, säger Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker till SVD.

Att skriva upp värdet på skogen i samband med omstruktureringskostnader och nedskrivningar är vanligt förekommande enligt Malmqvist.

Ett sådant beteende uppges kunna finnas hos Holmen, SCA och Stora Enso.

- Man kan se väldigt tydligt hur de skriver upp skogen under ett enskilt kvartal och samma kvartal har en omstruktureringskostnad. Därigenom får de ett resultat som blir opåverkat av omstruktureringskostnader och nedskrivningar, säger Peter Malmqvist till tidningen.

Lars Kjellberg, skogsanalytiker på Credit Suisse säger till SVD att skogsbolagens kassaflödeskalkyl görs ”lite slumpmässigt” och att värderingarna både upp och ned är görs efter godtycke.

Han anser att skogstillgången inte borde ingå i resultaträkningen när bolagen inte sålt någon skog.

- Det är nonsens när det inte har sålt en pinne, utan skogen har vuxit och då blir det en positiv resultateffekt som de i sin tur kan värdera upp så att det får en ännu större effekt på resultaträkningen, säger han till SVD.

Därför finns det en poäng att läsa bolagsrapportens resultat utan skogsvärdering.

Båda analytikerna är ense om att problemet främst ligger hos revisorerna som godkänner omotiverade uppskrivningar.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom