Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så hög är inflationen

2019-06-14 09:33
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Konsumentpriserna steg 0,3 procent i maj jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,2 procent.

Enligt Infront Datas prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit 0,1 på månadsbasis och stigit med 2,0 procent jämfört med samma månad föregående år. I april var KPI-inflationen 2,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (2,0 procent), drivmedel (2,0 procent) och logi (12,9 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,4 procent) och el (-1,3 procent), vilka påverkade KPI nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenhet i maj.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,3 procent i maj jämfört med föregående månad, och steg 2,1 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt Infront Datas prognosenkät var 0,1 respektive 1,9 procent. I april var KPIF-inflationen 2,0 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 25 april, pekade mot en KPI-inflation på 2,2 procent och KPIF-inflation på 2,1 procent i april.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,7 procent i maj, jämfört med 1,6 procent i april. Enligt Infront Datas enkät väntades 1,5 procent, Riksbankens prognosbana pekade mot 1,7.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom