Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så låg blev Ingves nya ränta

2012-02-16 07:07
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Scanpix

En majoritet av experterna förväntade sig en sänkning av reporäntan. Idag gav Stefan Ingves besked om hur den nya reporäntan ser ut.

Vid förra räntemötet den 20 december beslutade Riksbanken med Stefan Ingves i spetsen att sänka reporäntan från 2,0 till 1,75 procent. Man sänkte även räntebanan med anledning av ”försämrade konjunkturutsikter i omvärlden”.

Idag var det dags igen för Riksbanken att presentera den nya reporäntan. Den nya räntan har nu satts till 1,5 procent ned från 1,75.

"Reporäntan väntas ligga kvar på den nivån en bit in på 2013. Framöver, när inflationstrycket stiger, behöver reportäntan gradvis höjas", skriver Riksbanken.

Inför dagens presentation var det Konjunkturinstitutet (KI) som ropade högst på en räntesänkning. De ville se en sänkt reporäntan med 50 punkter både vid februarimötet och vid aprilmötet. Styrräntan skulle därmed ha sänkts till 0,75 procent i vår.

Enligt SHB/Skops enkät bland marknadsaktörerna trodde 65 procent att Riksbanken skulle sänka reporäntan med 25 punkter till 1,50 procent. Cirka 86 procent räknade också med att Riksbanken skulle justera ned sin reporäntebana.

Skops ränteindex visade att 21,3 procent av svenskarna tror att räntorna ska vara högre inom tre månader, upp 3,5 procentenheter, medan 16,4 procent tror att räntorna är lägre, ned 5,2 procentenheter.

Prognoser för inflationen i Sverige, BNP och reporäntan

(Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt) 

2011

2012

2013

2014

KPI

3.0 (3.0)

1.4 (1.5)

1.9 (2.0)

2.9 (2.7)

KPIF

1,4 (1.4)

1.1 (1.2)

1.7 (1.7)

2.1 (2.0)

BNP

4,5 (4.6)

0,7 (1.3)

2.1 (2.3)

3,2 (2.6)

Arbetslöshet, 15-74 år, procent

7.5 (7.5)

7.7 (7.5)

7.7 (7.5)

7.0 (6.8)

Reporänta, procent

1.8 (1.8)

1,5 (1.7)

1,7 (2.1)

2.5 (2.9)

Dagens program för Riksbanken

09:30 Penningpolitisk rapport februari 2012 publiceras.

11:00 Presskonferens. Deltar gör riksbankschef Stefan Ingves och Marianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik.

13:30 Stefan Ingves chattar på webbplatsen om räntebeslutet.

16:00 Riksbanken håller en analytikerträff.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom