Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så motiverar Kinnevik budet

2012-02-06 07:27

Idag lägger Kinnevik ett bud på tidningskoncernen Metro. Här förklarar man varför.

Kinnevik moiverar sitt bud med att de ser fördelar i att vidareutveckla Metros verksamheter utanför börsen.

Kinnevik kan "som aktiv ägare med betydande kapitalresurser för expansion och utvecklingsinvesteringar" långsiktigt "erbjuda det stöd till ledningen och verksamheten som krävs för att på bästa sätt möta de utmaningar och möjligheter som Metro står inför", skriver Kinnevik i pressmeddelandet.

Kinnevik avser att fortsätta driva verksamheten enligt den strategiska plan som ligger och därmed investera i tillväxtländer.

"För att framgångsrikt bygga vidare på ompositioneringen av Metro och för att säkerställa en hållbar och långsiktig tillväxt anser Kinnevik att beslut måste fattas som kan komma att öka riskprofilen i det korta perspektivet", heter det.

Bland annat innebär detta en avvägning mellan kostnadskontroll inom verksamheten för gratistidningar och fortsatta investeringar inom onlineverksamheten.

"Vidare anser Kinnevik att vissa synergier kan uppnås genom att kombinera Metros verksamheter med delar av Kinneviks övriga befintliga verksamheter i utvalda länder", skriver Kinnevik.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom