Så mycket tjänar norska oljefondens toppchefer

2016-03-10 09:55
Dag Huse, Karsten Kallevig, Yngve Slyngstad, Øyvind Schanke, Nina Kathrine Hammerstad och Age Bakker på Oljefonden. Foto: NBIM

Lönerna för norska oljefondens chefer har offentliggjorts.

Statens pensionsfond utland, mer känd som norska oljefonden, visade en avkastning på totalt 2,7 procent för fjolåret, motsvarande 334 miljarder norska kronor.

- 2015 var ett oroligt år med negativa räntor, valutaoro, fallande oljepris och försvagade förväntningar på tillväxten på tillväxtmarknader, sade oljefondens chef Yngve Slyngstad i samband med presentationen av årsredovisningen på onsdagen.

Vid utgången av 2015 förvaltade oljefonden tillgångar på närmare 7 500 miljarder kronor.

Fondtopparnas löner är något mer modesta. Yngve Slyngstad tjänade 6,3 miljoner norska kronor under fjolåret, vilket innebär ett lönepåslag på 0,6 procent jämfört med föregående år, skriver Dagens Næringsliv.

Trond Grande, vice vd och fram till den sista december 2015 även chef för fondens fastighetsportfölj, tjänade 4,3 miljoner norska kronor under samma period.

Investeringschefen Petter Johnsen fick 8,4 miljoner norska kronor men får lönen utbetald i brittiska pund eftersom han är bosatt i London, skriver Dagens Næringsliv.

Strategichefen Øyvind Schanke fick 4,7 miljoner norska kronor plus 1,2 miljoner i bonus.

Allokeringschefen Ole Christian Bech-Moen drog in 4 miljoner norska kronor och dessutom närmare 1 miljon i bonus.

Riskchefen Dag Huse fick 4,3 miljoner norska kronor plus 1,3 miljoner i bonus.

Age Bakker, operativ chef, blev 3,3 miljoner kronor rikare.

Oljefonden har även en egen ledningsgrupp för egendonsportföljen.

Karsten Kallevig, global strategichef för Norges Bank Real Estate Management, tjänade 4,3 miljoner norska kronor 2015. Den 1 januari i år tog Kallevig över chefsskapet för avdelningen, vilken lanserades som en separat enhet för onoterade fastighetstillgångar sommaren 2014.

Administrationschefen för avdelningen, Mie Caroline Holstad, tjänade 1,7 miljoner norska kronor.

Nina Kathrine Hammerstad, operativ chef, fick 2,5 miljoner norska kronor.

Slutligen drog Jan Thomsen, chief compliance and control, in 3,5 miljoner norska kronor. Det skriver Dagens Næringsliv.

Ola Söderlind

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom