Så ser analytikerna på Electrolux

2017-04-20 14:15 Direkt Affärsvärlden
Jonas Samuelson, vd för Electrolux. Foto: Electrolux

Inför Electrolux rapport har Direkt sammanställt analytikernas bedömningar av bolaget.

Vitvarubolaget Electrolux har mött utmaningar i form av stigande metallpriser, tuffa tider inom det nordamerikanska återförsäljarledet med Sears kämpande för sin överlevnad och svaga branschsiffror från USA under det första kvartalet 2017. Lägg därtill svåra jämförelsesiffror från motsvarande period för ett år sedan för att få en bild av hur förutsättningarna för Electrolux ser ut.

Optimisterna ser i stället till ledningens kostnadsfokus och möjliga besparingar samt nya produktlanseringar.

SEB framhåller Electrolux starka balansräkning som kan bädda för förvärv och en potentiell extrautdelning.

Nordea bedömer att den hårdnande prispressen som inleddes under 2016 har bitit sig fast, men heller inte har förvärrats. Banken har dock en positiv syn på aktien och förväntar sig ännu en bra rapport från Electrolux.

Huruvida Latinamerika har bottnat ur är en fråga som flera analytiker tycks ställa sig.

De amerikanska vitvaruleveranserna enligt branschstatistiken AHAM 6 visar på en uppgång med 7,1 procent i januari följt av modesta siffror på +1,1 och +0,6 procent för februari och mars.

RBC Capital Markets betonar att Electrolux organiska tillväxt under det fjärde kvartalet på -2 procent inträffade under samma period som branschstatistiken visade på en uppgång om 12 procent.

Electrolux prognos av efterfrågan på vitvaror i Nordamerika ligger på 2-3 procent för 2017. Konkurrenten Whirpool har samtidigt bedömt en volymtillväxt på 4-6 procent under 2017.

I Europa har Electrolux bedömt att efterfrågan kommer att öka med 1 procent 2017.

I det första kvartalet ligger konsensus enligt, SME Direkt, på en omsättning om 29,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat på strax över 1,3 miljarder kronor.

De finansiella målen ligger på tillväxt om minst 4 procent årligen samt en rörelsemarginal på minst 6 procent. På denna nivå förväntar sig dock inte analytikerkollektivet att Electrolux kommer att leverera.

Swedbank förväntar sig att marginalmålet nås under 2018 medan den samlade analytikerkåren väntar sig att denna nivå nås först året därpå, under 2019. Enligt SME Direkts konsensus väntas marginalen under 2019 komma in på 6,1 procent. För helåret 2017 väntas motsvarande siffra ligga på 5,5 procent.

Electrolux-aktien har haft en stark kursresa sedan årsskiftet 2015/2016 med en uppgång på 25 procent. Sedan bokslutet för 2016 har aktien förbättrats med närapå 13 procent.

P/E-talet, beräknat för rullande tolv månader, hamnar inför det första kvartalet på strax över 16. Det är en uppgång från föregående kvartal då motsvarande siffra låg på drygt 15 gånger. Medianen för det rullande P/E-talet, sedan det första kvartalet 2011 och fram tills i dag, ligger på en bit under 23 gånger.

SEB konstaterar i en analys att Electrolux handlas till en 36 procents rabatt jämfört med sektorn sett till enterprise value/ebit, som uppges vara på en historiskt hög nivå.

Analytikernas rekommendationer är fortsatt övervägande positiva till Electrolux-aktien. Sedan föregående rapport har dock flera analytiker sänkt sin rekommendation för aktien. Bland dessa finns Carnegie JP Morgan, Kepler Cheuvreux, RBC Capital Markets medan DNB Markets och Redburn Partners har höjt sin rekommendation.

Bland 19 analytiker har 9 stycken en köprekommendation för aktien, 6 en rekommendation om behåll och 4 analytiker en säljrekommendation.

Medianriktkursen låg inför rapporten på 250 kronor, vilket är en dryg procent under onsdagens stängningskurs.

Rapporten släpps fredagen den 28 februari klockan 8.00. Klockan 9.00 samma dag hålls en telefonkonferens.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom