Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så ser analytikerna på Ratos biografaffär

2013-03-18 14:36

På måndagen stod det klart att SF Bio och finska Finnkino slås samman och skapar en biografkoncern som till 60 procent ägs av Ratos och till 40 procent av Bonniers. Analytiker från Swedbank och Handelsbanken ger sin syn på affären.

Ratos affär med Bonnier, där investmentbolaget får 60 procent av sammanslagningen av SF Bio med Finnkino, är fördelaktig för Ratos räknat på ev/sales-multipeln, företagsvärdet inklusive skuld dividerat med omsättning.

Det säger Niclas Höglund, analytiker vid Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt på måndagen.

"Värderingsmässigt kommer Ratos, med en ev/sales-multipel i det nya bolaget på 1,15, ut lite bättre än vad vi hade räknat med att Finnkino är värt utifrån ett ev/sales-perspektiv, nämligen 1,03-1,05", säger Niclas Höglund.

Han räknar då med de uppgifter som Ratos och Bonnier har försett marknaden med på morgonen: ett enterprise value, värde på bolaget inklusive skulder, på 3 miljarder beräknat på en omsättning på 2,6 miljarder kronor: 3 / 2,6 = 1,15.

Av företagsvärdet ska 1,5-1,8 miljarder kronor lånas, vilket ger ett eget kapital på mellan 1,2-1,5 miljarder kronor. Ratos andel av det egna kapitalet, 60 procent, i den nya koncernen blir därmed värd 0,7-0,9 miljarder kronor.

För Finnkinos del räknade Niclas Höglund alltså med en ev/sales-multipel på 1,03-1,05, vilket givet 2012 års omsättning på 99 miljoner euro ger ett eget kapital på cirka 850 miljoner kronor. När Ratos investerade i Finnkino i mars 2011 kommunicerades köpeskillingen 839 miljoner kronor.

"Pudelns kärna i affären ligger i skuldsättningen; det handlar om vad man tar med sig eller inte tar med sig till bordet. I det här fallet är det inte bara försäljning, utan även skuldsättning. Om man lägger sig i den övre delen av de 50-60 procents skuldsättning som kommunicerats kan man säga att Bonnier kan frigöra 1,5 miljarder kronor givet att de var skuldfria tidigare. Ratos behöver inte peta in pengar, men går upp från nuvarande 200 miljoner kronor i Finnkino till nästan 1,1 miljarder kronor - allt annat lika förklarar det att Ratos får 60 procent av koncernen", säger Niclas Höglund.

Egentligen, menar han, borde Bonnier kunna öka belåningen av SF Bio själva, men risknivån skulle sannolikt bli för hög för Bonnier.

"Man kan se det som att Bonnier får del av att Ratos belånar upp Finnkino, och det frigör ytterligare kapital och drar ner risken jämfört med att bara refinansiera SF", sammanfattar Niclas Höglund affären.

Elias Porse, Handelsbankenanalytiker som på Ratos kapitalmarknadsdag i torsdags frågade om eventuella synergier mellan Finnkinos existerande länder och därefter fortsatte med om dessa skulle kunna tänkas uppstå även i andra länder, säger till Nyhetsbyrån Direkt att även Handelsbanken betraktar affären som marginellt positiv för Ratos:

"Vår tidigare värdering av Finnkino, som baseras på vad vi tror om tillväxt och marginaler, uppgick till 884 miljoner kronor. Räknat på en skuldsättning av det sammanslagna SF Bio och Finnkino på 50 procent kommer vi fram till att Ratosandelen av det egna kapitalet nu är värd runt 900 miljoner kronor. Så det är positivt, men inte jättepositivt", säger han, och påpekar att de 900 miljoner kronorna är osäkra och beror bland annat på hur hårt den nya koncernen belånas.

Räknat på hela Ratos räknar Handelsbanken med en marginell ökning av sitt estimat för investmentbolagets substansvärde till följd av affären.

"Det blir ingen jätteskillnad mot vår tidigare värdering, däremot är det ungefär en dubblering av Ratos bokförda värde på Finnkino", påpekar han (Ratos uppger att Finnkino är värt 445 miljoner kronor, knappt hälften av 900 miljoner kronor, i sin årsredovisning).

Jonas Bonnier, vd vid Bonnier, förklarar inte ägandefördelningen med skuldsättningen när Nyhetsbyrån Direkt ber honom motivera de 40 procent som Bonnier kommer att äga i den nya koncernen:

"Jag tror att det är den fördelning av ägandet som är perfekt för att gå framåt på ett så kraftfullt sätt som möjligt under de kommande åren", sade han till Direkt efter måndagens presskonferens.

"Vi gillar bio och vill jobba med bio länge, och då tror vi att det här ägandet kommer att vara det bästa sättet för oss att förbli i bio lång tid framöver", fortsatte han.

Hur påverkar affären SF Bios soliditet?


"Det kommer säkert... det är ju en stor förändring, så det är klart att det kommer att påverka, men exakt hur de siffrorna ser ut kan jag inte kommentera idag, för det är inte helt färdigt helt enkelt", sade Jonas Bonnier.

Hur påverkar den nya skulden på 1,5-1,8 miljarder kronor Bonnier?

"Den påverkar inte Bonnier, som ju kommer att äga 40 procent av det nya bolaget", sade Jonas Bonnier.

SF Bio har inte offentliggjort sina räkenskaper för 2012. År 2011 omsatte bolaget 1,4 miljarder kronor enligt Affärsdata, medan Finnkino omsatte 0,1 miljarder euro 2012. Enligt Bonniers årsredovisning för samma år sjönk SF Bios marknadsandelar något på en växande svensk biografmarknad 2011.

Ratos B-aktie var ned 1,4 procent på måndagseftermiddagen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom