Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så stort lönelyft fick svenska direktörer

2009-03-11 07:45

Bara för att 2008 blev ett krisår behöver inte det betyda sänkta vd-löner. Här är cheferna som ökade sina löner mest under året.

SvD har granskat tio börs-vd:ar löneutveckling mellan 2007 och 2008. Det visade sig att hälften sänkte sina ersättningar gentemot året dessförinnan medan resterande del i stället höjde sin lön eller fick behålla densamma.

Tidningen tar upp Ratos vd: Arne Karlsson som ett exempel på en vd som lyckats maximera sin ersättning i kristider. Med sina 14,5 miljoner kronor i rörlig ersättning, 5,5 miljoner i fast lön och 5,3 miljoner i aktieoptioner lyckades han behålla sin lön på 25,3 miljoner kronor från 2007.

Detta beror till stor del på att Ratos lyckades sälja portföljbolaget Hägglund Drives och därigenom fick 4,4 miljarder i vinst. Något som lyfte den total vinsten från 1,3 till 5,7 miljarder kronor.

Och eftersom Ratos har en rörlig lönedel som betalas ut när bolaget gör stora vinster kunde Arne Karlsson få lite extra klirr i kassan.

Ett annat sätt som enligt SvD kan trissa upp vd-ersättningen är genomföra ett förvärv som drar upp bolagets omsättning.

Något SSAB:s vd Olof Faxander tog fasta på och fick därigenom en integrationsbonus på 4,5 miljoner kronor.

Han är också den vd i undersökningen som haft den största inkomstökningen från 2007-2008 – plus 62 procent.

Lista:

Så mycket tjänade vd:arna

Bolag, vd

Totalt 2007

Totalt 2008

Förändring

SSAB, Olof Faxander

8,1 Mkr

13,1 Mkr

+62%

Fabege, Christian Hermelin

2,9 Mkr

3,4 Mkr

+17%

Astra Zeneca, David Brennan

26,9 Mkr

31,3 Mkr

+16%

Investor, Börje Ekholm

18,7 Mkr

18,7 Mkr

0

Ratos, Arne Karlsson

25,3 Mkr

25,3 Mkr

0

Electrolux, Hans Strålberg

26,8 Mkr

25,8 Mkr

-4%

Nordea, Christian Clausen

20,5 Mkr

18,6 Mkr

-9%

SEB, Annika Falkengren

18,7 Mkr

15,7 Mkr

-16%

Volvo AB, Leif Johansson

26,3 Mkr

21,3 Mkr

-19%

Industrivärden, Anders Nyrén

18,6 Mkr

11,7 Mkr

-37%

(Källa: SvD)

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom