Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så tror analytikerna om Handelsbankens rapport

2019-04-15 15:04
Carina Åkerström. Foto: Handelsbanken

Handelsbanken kan i det första kvartalet ha fått stöd av fortsatt robust tillväxt i utlåningen kombinerat med relativt stabila marginaler. På kostnadssidan kan eventuellt viss press från ökade personalutgifter och utökad allokering till Oktogonen att märkas. Det är sammantagna bilden som framkommer i analytikerkommentarer inför onsdagsmorgonens rapport från SHB.

Enligt Infront Datas snittestimat, med 14 respondenter, förväntas Handelsbanken redovisa totala intäkter om 10.928 miljoner kronor för det första kvartalet (10.324). Analytikersnittet avseende rörelseresultatet ligger på 5.193 miljoner kronor (5.161). Totala kostnader om 5.358 miljoner kronor är förväntade för det första kvartalet (5.014).

"Kostnaderna förväntas endast uppvisa en begränsad lättnad från de höga nivåerna i det fjärde kvartalet", skriver Deutsche Bank i en analys och pekar på flera anledningar:

* Högre personalkostnader efter lönejusteringar i januari.

* Lägre diskonteringsränta på pensioner.

* Väntad ökning av allokering till Oktogonen.

Handelsbanken kärnprimärkapitalrelation väntas enligt analytikerenkäten ha legat kvar på 16,8 procent, liksom vid årsskiftet. RBC pekar på att kapitalnivån ligger ganska nära mitten av spannet om önskade 100 till 300 baspunkter i buffert mot rådande krav. Investmentbanken räknar med att 70 procent av vinsten per år delas ut för 2019 till 2021 efter att det inte meddelats om någon extrautdelning för 2018.

Från SHB-håll har det hetat att den främst prioriterar att möta kapitalkrav och därefter ha kapital för att kunna växa, inte minst genom ökad utlåning till befintliga och nya kunder. Först därefter kan potentiella extrautskiftningar genom extrautdelning eller återköp bli aktuella.

Morgan Stanley noterar att månadsvis branschstatistik pekar på att bolånetillväxten var omkring 5 procent under inledningen av 2019 medan företagsutlåningen växte 6 procent. Kombinerat med "relativt stabila marginaler bör det stödja en solid utveckling för räntenettot mot kvartalet före", bedömer investmentbanken. Snittestimatet pekar mot ett räntenetto om 8.065 miljoner kronor (7.648) efter 7.872 miljoner kronor i fjolårets sista kvartal.

SHB är först ut av de nordiska storbankerna med sina siffror för det första kvartalet. Det historiska arbetet för att förhindra penningtvätt i Baltikum är en fråga i fokus för många av regionens storbanker. SHB har i praktiken inte alls någon verksamhet i den delen av Europa och har därför inte hamnat i blickfånget. Däremot har banken haft förhöjda kostnader i Storbritannien för att förbereda för brexit samt för att förbättra arbetet inom regelefterlevnad. Dessa kostnader kommer att ligga på en förhöjd nivå även i år, har banken sagt sedan tidigare.

SHB:s rapport för det första kvartalet väntas på onsdagen den 17 april klockan 7 med efterföljande rapportkonferenser klockan 9 respektive 11.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom