Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så tror analytikerna om Tele2

2019-02-12 11:49
Foto: Janerik Henriksson/TT

Efter ett fjärde kvartal som för Tele2 har varit hektiskt på M&A-fronten ligger fokus i bokslutsrapporten på vilka utsikter vd:n Anders Nilsson kommer att presentera för den nya koncernen.

Sammanslagningen med Com Hem slutfördes den 5 november 2018 och präglar fjärde kvartalets siffror. Tele2 har även bildat samriskbolag med T-Mobile i Nederländerna och inlett säljprocessen av sitt samriskbolag i Kazakstan.

Deutsche Bank räknar med att Tele2 höjer sitt mål för synergierna från Com Hem-affären till 1,2 miljarder kronor. Tele2 har tidigare uppskattat synergierna till 900 miljoner kronor i årstakt, där hälften ska genereras på intäktssidan och hälften på kostnadssidan.

Samtidigt lyfter banken fram att Com Hems underliggande tillväxt väntas bli svagare under 2019 med hänvisning till att det blir svårare att växa inom tv-segmentet.

"Trots att det finns uppsida i synergimålen, räknar vi med att den underliggande tillväxten i Com Hem blir svagare under 2019 och vi räknar med 2,4 procent tillväxt i konsumentintäkterna (mot förväntade 3,9 procent under 2018)", skriver Deutsche Bank i en analys.

Danske Bank tror i sin tur att Tele2 nu går in i en period av konsolidering och integration vilket kommer förbättra kassaflödet från 2020 och framåt. Samtidigt minskar riskprofilen för aktien i samband med att bolaget lämnar Kazakstan, vilket kan ge ytterligare 3-7 miljarder kronor i extra kapital som har potential att tillfalla aktieägarna på ett eller annat sätt kommande månader utöver den ordinarie utdelningen, menar banken enligt en analys.

Morgan Stanley räknar med att den planerade avyttringen i Kazakstan ger möjligheter till en potentiell extrautdelning motsvarande en direktavkastning på över 3 procent.

Under det fjärde kvartalet ser Tele2:s svenska mobilverksamhet ut att ha varit stabil, menar Morgan Stanley som tror på en tillväxt i de mobila tjänsteintäkterna på 1 procent under det fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalets siffror från Tele2 inkluderar Com Hem från och med den 5 november 2018. Verksamheten i Kazakstan är exkluderad under fjärde kvartalet. Jämförelsesiffrorna från fjärde kvartalet 2017 är exklusive Com Hem och Kazakstan.

Enligt Infront Datas sammanställning av fyra analytikerprognoser ligger snittestimatet på intäkter för Tele2-koncernen om 7,2 miljarder kronor (5,9) fjärde kvartalet med ett ebitda-resultat på 1,9 miljarder kronor (1,3).

För helåret 2019 ligger snittestimatet på intäkter om 30,7 miljarder kronor och ett ebitda-resultat på 9,3 miljarder.

Tele2 presenterar sin bokslutsrapport onsdagen den 13 februari klockan 7.00. En telefonkonferens hålls klockan 10.00.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom