Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så väntas ECB agera på torsdag

2019-09-10 14:18
Foto: DNN/imageBROKER/REX/TT

Europeiska centralbanken väntas på torsdag sänka depositräntan med 10 räntepunkter och tillkännage att nya obligationsköp startar i närtid.

Men motstånd finns inom ECB-rådet, främst mot nya obligationsköp.

De nya stimulanserna krävs för att inflationen fortsätter att bita sig fast på mycket låga nivåer långt under ECB:s mål på "under men nära 2 procent".

I augusti var inflationen i euroområdet 1,0 procent.

Nettoköpen i QE-programmet avslutades vid årsskiftet, men ECB har fortsatt att återinvestera kapitalet varefter obligationer löper ut.

På torsdagen väntas ECB också tillkännage åtgärder för att mildra effekterna av negativa räntor, kanske genom ett tudelat system för bankreserver.

Motståndet mot nya QE-köp kommer främst från nordliga hökar. Estlands centralbankschef Madis Müller sade i förra veckan att det saknas starka bevis för att nettoköp behöver återaktiveras.

"Förutom att vara oproportionerligt i ett läge då deflationsrisk saknas så finns det också en risk att det är ineffektivt", sade han.

Den tyska ledamoten i ECB-direktionen Sabine Lautenschläger uttryckte sin skepsis. I slutet av augusti sade hon att det är för tidigt för ett stimulanspaket. Nya tillgångsköp är en åtgärd som ska användas i sista hand, efter räntesänkningar, sade hon.

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn avviker bland de nordliga centralbankscheferna och förespråkar ett betydande stimulanspaket med både räntesänkningar och "substantiella" tillgångsköp.

En faktor att hantera är att ECB är nära det tak man själv har satt att inte köpa mer än en tredjedel av ett eurolands statsobligationer.

I september startar också nya långa lån till banker genom TLTRO-3. Under 2014-2016 genomförde ECB flera fyraårsrepor i TLTRO och TLTRO-2.

På torsdag presenterar ECB också sin kvartalsvisa tjänstemannaprognos. ECB väntas revidera ned både tillväxt och inflation för både 2019 och 2020.

Bloombergs enkät bland 29 ekonomer visade att ECB på torsdag väntas sänka depositräntan med 10 punkter till -0,50 procent.

Nu tror också de flesta ekonomer på ytterligare en lika stor sänkning i december till -0,60 procent, vilket de inte gjorde inför det förra penningpolitiska mötet i juli.

Flera bedömare spår en räntesänkning med 20 punkter redan vid detta möte.

Huvudräntan väntas fortfarande ligga kvar på 0,00 procent under resten av året och hela 2020.

ECB:s egen framåtblickande guidning lovade i juli att alla räntor ska vara oförändrade eller lägre åtminstone fram till halvårsskiftet 2020. De allra flesta ekonomer tror nu att ECB skjuter denna tidpunkt framåt i tiden eller helt tar bort den.

En stor majoritet tror nu att ECB på torsdag tillkännager att programmet för tillgångsköp ska starta igen, och att det sker i oktober.

Men förväntningarna på storleken av de månadsvisa köpen har nu sjunkit till 30 miljarder euro från 40 miljarder euro inför juli-mötet.

Sedan förra mötet har bland annat inflationstakten legat stilla.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin har sjunkit något till omkring 62:75 dollar per fat från omkring 63:25 dollar vid förra ECB-rådsmötet. Euron har sjunkit något till 1:1050 dollar jämfört 1:1125 vid förra mötet.

Utveckling sedan förra rådsmötet     aug        jul        jun

==============================================================

Inflation (HIKP) y/y                1,0%       1,0%       1,3%
Kärn-HIKP y/y                       0,9%       0,9%       1,1%
- Energi                           -0,6%       0,5%       1,7%
- Livsmedel                         2,1%       1,9%       1,6%
- Tjänster                          1,3%       1,2%       1,6%
- Varor                             0,4%       0,4%       0,3%
PPI y/y                                          0,2%       0,7%
Arbetslöshet                                     7,5%       7,5%
Industriproduktion y/y                            -2,6%
Detaljhandel y/y                                 2,2%       2,8%
M3 y/y                                          5,2%       4,5%
Lån till hushåll y/y                             3,4%       3,3%
Lån till företag y/y                             3,9%       3,9%
Konfidensindikator (ESI)           103,1      102,7      103,3

==============================================================

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom