Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sagax köper mer i Paris

2017-12-28 14:55
David Mindus. Foto: Ulf Blomberg

Sagax fortsätter köpa lagerkåkar i Paris och övriga Frankrike.

I en ny affär har Sagax tecknat avtal om förvärv av två lagerfastigheter i Frankrike, varav ytterligare en i Parisområdet och den andra i Lilleområdet.

Av investeringen på motsvarande 320 miljoner kronor, inräknat stämpelskatter och transaktionskostnader, så avser omkring tre fjärdedelar Parisfastigheten.

Det framgår av ett pressmeddelande från det lager- och industritunga fastighetsbolaget.

Fastigheterna omfattar sammanlagt 57.000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt 183.000 kvadratmeter friköpt mark. De köpa fastigheternas årliga hyresvärde beräknas till motsvarande 23 miljoner kronor och hyresavtalen löper i tolv år.

Vid franska fastighetsförvärv har berörda kommuner förköpsrätt till de fastigheter som säljs inom kommunen. Sagax beräknas få besked i förköpsfrågan under första kvartalet 2018.

Under förutsättning att förköp inte sker kommer tillträde att äga rum när besked har erhållits, eller senast i början av andra kvartalet.

Sagax äger sedan tidigare fastigheter i såväl Paris som andra delar av Frankrike.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom