Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sagax skjuter till kapital till Hemsö

2019-01-14 12:10
Foto: IBL

Sagax har tillsammans med Tredje AP-fonden tillfört Hemsö totalt 1 miljard kronor.

Kapitalet ska användas till att fördjupa samarbetet med den offentliga sektorn, främst genom nyproduktionsprojekt.

"Behovet av ny social infrastruktur i de marknader där Hemsö verkar är stort, framförallt nya skolor och äldreboenden. De kommande 10 åren finns ett behov av att bygga 700 nya äldreboenden och 700 nya grund- och gymnasieskolor i Sverige. Sveriges kommuner har stora utmaningar i att tillgodose detta behov vilka skapar goda marknadsförutsättningar för Hemsös fortsatta tillväxt", heter det i ett pressmeddelande.

Sagax äger 15 procent av Hemsö. Tredje AP-fonden äger resten. Ägarandelarna kommer inte påverkas av kapitaltillskottet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom