Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Säkra med barbariska reliker

2019-08-14 18:00

Guld och silver må vara ineffektiva som ekonomiska ankare, men som försäkring mot moderna valutaexperiment kan gammaldags käpphästar vara desto mindre dumma.

Dagens fiatvalutor ger förutsägbar köpkraftsurholkning. Takten styrs av hur pass villigt en valutas centralbank lånar ut sedelpressen till andra politiska lockelser och ambitioner, som att på keynesianskt manér försöka manipulera upp ekonomisk tillväxt och sysselsättning för att kortsiktigt lindra marknadsekonomins emellanåt smärtsamma pendlande. Givet den svenska kronans urholkning bör även de som ser ädelmetallerna guld och silver som ett miljöförstörande grävande efter en icke-produktiv (utöver begränsad industriell användning) dekorativ samling stenar ändå överväga dem som en försäkringsplacering mot, eller spekulation i, än större finans- och penningpolitisk dumhet. Att västvärlden försöker gasa ifrån överskuldsättningsproblem via ännu mer kreditstimulanser, snarare än produktivitetshöjning och reformer, väger till dumma stenars fördel.

I tabellen listas guld- och silverplaceringar i börsmiljö. Överst ses några av världens största guld- och silverutvinnande gruvbolag, med stor prishävstång såväl upp som ned.

Därefter en kvintett som delfinansierar gruvprojekt genom att skjuta till kapital i utbyte mot framtida produktionsköp (streaming) samt produktionsandelar (royalty) från specifika fyndigheter. De har lägre risk än gruvbolag, men värderas betydligt högre.

Slutligen listas börsnoterade fonder som förvaltar fysiska guld- och silvertackor mot avgift. De ger en rak prisexponering, utan häv.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom