Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Samarbete ska hjälpa små exportbolag

2018-06-05 07:22
Anna-Karin Jatko, generaldirektör för Exportkreditnämnden. Foto: Sanna Percivall

Nu ska mindre bolag lättare kunna låna pengar vid exportsatsningar genom ett nytt finansieringssamarbete. "Det här innebär att det finns större möjlighet för små och medelstora företag att finansiera exportaffärer", säger Exportkreditnämndens generaldirektör Anna-Karin Jatko.

Bakom den nya lånelösningen återfinns bland andra Exportkreditnämnden (EKN), en myndighet vars uppdrag är att agera garant och försäkra risker som företag tar i exportaffärer. På andra sidan står det statligt ägda företaget Almi samt Svensk Exportkredit (SEK). Tillsammans vill de här aktörerna göra det lättare för små och medelstora exportsatsande bolag att få finansiering, även när banker inte har någon möjlighet att låna ut.

– Vi träffar dagligen företag som är tvungna att tacka nej till kunder för att de inte får finansiering. Enligt tidigare undersökningar säger sig upp till 30 procent av små och medelstora bolag ha tvingats neka exportorder, säger Anna-Karin Jatko.

Tanken är att det nya samarbetet även ska kunna hjälpa bolag med pengar i situationer där företaget exempelvis fått in en större order än vanligt, eller då företaget vill pröva nya marknader.

En annan nytta för dessa bolag, enligt EKN är att kunna erbjuda köparen kredit samtidigt som företaget själv får pengar.

Det nya samarbetet är ett viktigt steg för att få fler små och medelstora företag att våga gå mot export, enligt närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Samarbetet innebär ökade muskler i utlåning då Almi stärks av Svensk Exportkredit. Det är även positivt då paketet av kredit, lån och garantier är attraktivt för kunden, något som enbart storföretag drog nytta av tidigare.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom