Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sämre än väntat, Danmark

2012-02-29 08:04

Danmarks ekonomi går inte alls så bra som marknaden trott.

Danmarks bruttonationalprodukt steg 0,2 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma kvartal föregående år ökade BNP med 0,6 procent.

Det visar preliminär statistik enligt Bloomberg News.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades BNP ha stigit 0,6 procent jämfört med föregående kvartal och ha stigit med 0,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom