Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sämre än väntat från NCC

2019-10-28 07:19

Byggbolagets vinst, omsättning och orderingång kom in under förväntan.

NCC:s rörelseresultat blev 568 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 643 miljoner kronor, enligt Infront Datas snittestimat, utifrån tre analytikers prognoser.

Nettoomsättningen blev 13.951 miljoner kronor, mot förväntade 14.633 miljoner, och orderingången var 12.769 miljoner kronor. Snittprognosen låg där på 13.329 miljoner kronor.

Orderingången var 12.769 miljoner kronor i kvartalet, mot jämfört med väntade 13.329.

Bolaget hade en orderstock om 61,7 miljarder kronor i slutet av september, mot 63,0 miljarder kronor vid halvårsskiftet.

NCC börjar få effekt av det åtgärdsprogram som presenterades för ett år sedan, men det återstår viss tid innan åtgärderna får fullt utslag.

Det skriver vd Tomas Carlsson i delårsrapporten.

"Detta åtgärdsprogram börjar få avsedd effekt men också att det, som väntat, återstår mycket arbete och viss tid innan åtgärderna ger fullt utslag och innan NCC som helhet levererar på sina finansiella mål", skriver han.

NCC upplever, signaler om konjunkturavmattning till trots, en stabil efterfrågan inom samtliga affärsområden.

"Byggmarknaden är fortsatt fragmenterad med många både inhemska och utländska aktörer av mycket varierande storlek. NCC har under det senaste året förbättrat processerna för hur vi väljer projekt utifrån kommersiella grunder så att vi endast lägger resurser där

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom