Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sämre fart i svenska tjänstesektorn

2016-09-05 07:56

Det svenska inköpschefsindexet (PMI) för tjänstesektorn uppgick till säsongsrensade 53,2 i augusti jämfört med oreviderade 57,8 i juli, enligt Swedbanks och Silfs sammanställning.

Analytikernas genomsnittsförväntningar låg på 56,1 enligt SIX News sammanställning av analytikers estimat. Intervallet i förväntningarna sträckte sig mellan 55,0 och 57,5 med en median på 56,0.

"Månadens nedgång drevs främst av delindexen för affärsvolym och orderingång som växlade ned", uppger Swedbank.

Delindex för affärsvolym backade med 7,7 indexenheter till 54,1 och orderingång med 7,2 indexenheter till 52,2. Samtidigt steg index för planerad affärsvolym med 4,4 indexenheter till 68,6.

Delindex för leverantörernas leveranstider steg med 1,1 indexenheter till 53,9 i augusti och bidrog därmed positivt med 0,2 indexenheter till tjänste-PMI, vilket var det enda positiva bidraget under månaden.

Delindex för sysselsättning backade med 2,2 indexenheter till 52,9 i augusti. Index för orderstockar noterades till 53,6 jämfört med 57,0 i juli, medan index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 0,7 indexenheter till 52,7.

Ett tal över 50 indikerar att ekonomin expanderar medan ett tal under 50 ger signaler om tillbakagång.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom