Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sämre vinst för Vitec

2016-05-11 12:16

Mjukvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter finansiella poster på 18 miljoner kronor (22) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet blev 19 miljoner (23), vilket gav en marginal på 12,4 procent (16,1).

"Det försämrade rörelseresultatet förklaras i huvudsak av högre planenliga avskrivningar på immateriella tillgångar och en svag norsk krona som påverkat rörelseresultatet negativt jämfört med föregående år. Om vi justerar periodens resultat med dessa faktorer skulle vårt rörelseresultat i år vara 15 procent bättre än motsvarande period i fjol", skriver bolaget.

Nettoresultatet uppgick till 14 miljoner (17) motsvarande 0,48 kronor per aktie efter utspädning (0,59).

Nettoomsättningen var 157 miljoner (143).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom