Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Sandvik slår förväntningarna

2017-07-17 10:52
Björn Rosengren Foto: Sandvik

Verkstadsbolagets resultat för det andra kvartalet högre än vad analytikerkåren hade räknat med.

Verkstadsbolaget Sandviks resultat före skatt blev 3.045 miljoner kronor i det andra kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.747 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

I det andra kvartalet uppgick Sandviks orderingång till 24.533 miljoner kronor, jämfört med analytikerprognosen på 23.274 miljoner kronor.

Sandviks lönsamhet i divisionen Materials Technology (SMT) var dock otillfredsställande i kvartalet.

Det skriver vd Björn Rosengren i vd-ordet, efter att ha nämnt att han är nöjd med den övergripande vinstförbättringen under kvartalet.

"I kvartalet förblev efterfrågan inom energisegmentet stabilt jämfört med föregående år. Men, sett över en längre period med svag kundaktivitet inom energisegmentet, har den negativa effekten på efterfrågan på standardiserade utbudet av rör varit större än väntat. Dessutom har konkurrensen gradvis intensifierats. Vi kommer därför att initiera åtgärder för att återupprätta lönsamheten", skriver han.

Den justerade rörelsemarginalen i SMT sjönk från 8,8 procent i fjolårets andra kvartal till nu 5,0 procent. Enligt SME Direkt väntades en justerad rörelsemarginal på 4,9 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom