Sandvik sviker förväntningarna

2016-02-03 07:11 Affärsvärlden SIX

Vinsten före skatt föll mer än väntat för verkstadskoncernen.

Sandvik redovisar ett resultat före skatt på 266 miljoner kronor (2.187) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var sämre än förväntningarna som låg vid 418 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Rörelseresultatet blev 770 miljoner (2.684), vilket gav en marginal på 3,7 procent (12,4). Väntat var 824 miljoner och 3,9 procent.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 1,5 miljard (+71), väntat var -1.554 miljoner.

Rörelseresultatet justerat för engångsposter uppgick till 2.315 miljoner (2.613), vilket gav en marginal på 11,1 procent (12,0). Väntat var 2.364 miljoner och 11,3 procent.

Nettoresultatet blev -178 miljoner (1.585), motsvarande -0,12 kronor per aktie efter utspädning (1,26). Väntat var 323 miljoner och 0,26 kronor.

Försäljningen uppgick till 20.940 miljoner (21.704), väntat var 20.941 miljoner. Den totala tillväxten var -4 procent, vilket fördelade sig på -6 procent på pris/volym, 0 procent på struktur och +3 procent på valuta.

Orderingången landade på 19.531 miljoner (20.485), väntat var 19.962 miljoner. Den totala tillväxten var -5 procent, vilket fördelade sig på -7 procent på pris/volym, 0 procent på struktur och +3 procent på valuta.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kronor per aktie (3,50), väntat var 2,50 kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom