Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sanningen bakom<br></br> nya supersfären

2009-02-20 12:26

Carl Bennets inhopp som ny partner i Fredrik Lundbergs bolagssfär var en överraskning för många. Men bakom ligger en långvarig vänskapsrelation med flera kopplingar, där Bennet även gått in som ägare i Industrivärden.

Nyheten i veckan att finansmannen Carl Bennet är föreslagen till styrelserna i dels Lundbergkontrollerade skogsbolaget Holmen, dels i maktbolaget Lundbergs, var något av en bomb på Stockholmsbörsen.

I artiklarna som rapporterade om nyheten gick att läsa att de båda i dag inte sitter i några gemensamma styrelser. Från de båda börsmiljardärerna själva kom vaga kommentarer om deras relation.

Carl Bennet sa till nättidningen E24 att han och Lundberg har "samma långsiktiga syn på industriella frågor, och att de har stor behållning av att diskutera de ämnena."

I fredagens Dagens Industri kontrade Fredrik Lundberg:

- Vi har en mycket bra relation och ett samarbete kan vara bra för oss båda. Carl är en synnerligen kvalificerad person med lång industriell erfarenhet från olika branscher.

Faktum är att Carl Bennet är en av de näringslivshöjdare som de senaste åren har stått Fredrik Lundberg närmast.

Att de är jaktkompisar rapporterade Månadens affärer redan 1997. Det är dock knappats något ovanligt i det högre svenska näringslivet och inget att bygga en ny supersfär på. Men det dröjde inte länge innan andra, hårdare tecken dök upp.

När SCA och Lundbergbolaget Modo år 1999 bildade finpappersbolaget Modo Paper fanns Carl Bennet med i styrelsen ihop med Fredrik Lundberg. När Carl Bennet fyllde 50 år 2001 och firade med stort party på Göteborgsoperan var Fredrik Lundberg en självklar gäst, enligt DI. En intressant detalj är att de båda är jämnåriga, födda 1951.

År 2004 tog Carl Bennet plats i styrelsen för ståljätten SSAB. På vems mandat, frågade man sig då? Även här var bakgrunden Fredrik Lundberg, som då blivit tongivande i SSAB-ägaren Industrivärden och sfären kring Handelsbanken.

Carl Bennet talade då ut i DI och kommenterade vem som låg bakom styrelseplatsen.

- Fredrik Lundberg har föregått med gott exempel. Han visar vad goda värderingar är, att det inte ska förekomma några konstigheter.

Bortsett från jakt och styrelsesittande finns en annan, mycket stark koppling dem emellan. Sedan 2005 är Fredrik Lundbergs dotter Louise gift med Johan Insulander-Lindh. Den sistnämnde jobbar sedan flera år som en av Carl Bennets närmaste män och sitter i flera styrelser i finansmannens olika företag, bland annat i flera bolag i den utköpta vårdkoncernen Lifco.

Louise Lindh håller nu på att skolas in som efterträdare i Lundbergsfären, med operativt jobb som vice vd i Lundbergs fastighetsdel, och är en spelare på allvar i Lundbergimperiet. Familjekopplingen ska därför knappast negligeras. Både hon och maken är civilekonomer från Handels i Stockholm så de har utan tvekan förmågan att spela en roll i en framtida gemensam storsfär.

Vad den nya konstellationen Carl Bennet-Fredrik Lundberg betyder mer industriellt är svårt att säga i dagsläget. Frågan är om det är kassaammunition som behövs för nya aktieköp. Carl Bennet köpte i fjol 300 000 aktier i Industrivärden, men det är bara en tiondels procent – att jämföra med Lundbergsfärens 18,7 procent av rösterna.

Men pengar verkar ändå inte behövas. Fredrik Lundbergs imperium verkar stå starkt, trots krisen. I bokslutet för 2008, som kom på torsdagen, redovisades en soliditet på över 50 procent, för ett företag som till stora delar är naturligt belånat via sitt fastighetsbestånd.

Även Bennets finansiella hälsa verkar vara god. Carl Bennet AB, som är modern i hans bolagssfär, hade vid senast kända bokslut 31/12 2007 tillgångar på 6,1 miljarder med en soliditet på 50 procent.

Frågan om de båda kan etablera allianser i andra börsbolag. Det mest intressanta här är utomhusproduktkoncernen Husqvarna, där ju Fredrik Lundberg sedan ett par år är huvudägare vid sidan av Investor. Husqvarna är ju en avknoppning från Electrolux, det bolag där Carl Bennet ihop med Rune Andersson lade den verkliga grunden till sin karriär, och ett bolag som han därmed borde känna väl.

Ett annat intressant börsbolag där samarbete kanske kan ske är Bennets medicinteknikjätte Getinge. Lundbergs idé är ju att successivt bredda sin portfölj – från skog och fastigheter som han tog över från fadern, till bank- och industri via Handelsbankssfären, till konsumentvaror i Husqvarna. En vit fläck är mer bioteknik och läkemedel. Getinge är också kraftigt belånat, och även om bolaget inte har problem, vore ytterligare en kapitalstark ägare välkommet. Inte minst vid en eventuell nyemission.

Generellt kan man nog också slå fast att Fredrik Lundberg i takt med sin allt större dominans över svenskt näringsliv behöver fler synliga stöttepelare, fler röster som kan tala för honom i maktens korridorer. Carl Bennet är också, till skillnad från Fredrik Lundberg, en offentlig person som gärna uttalar sig om saker även utanför företagen.

Anders Billing

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom