Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sanomas försäljning över förväntan

2014-07-25 14:30

Den finska mediekoncernen redovisar en försäljning och ett rörelseresultat justerat för engångsposter som kom in över förväntan.

Sanoma WSOY redovisar ett resultat före skatt på -6,6 miljoner euro för det andra kvartalet 2014 (30).

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 42 miljoner euro, enligt en analytikerenkät av SIX News/Inquiry Financial.

Rörelseresultatet justerat för engångsposter var 66 miljoner (68). Väntat var här 55 miljoner.

Rörelseresultatet på rapporterad nivå var 3,2 miljoner euro (41) och nettoresultatet från kvarvarande verksamhet -17,6 miljoner euro (23). Analytikerna hade väntat sig 54 respektive 31 miljoner euro.

Försäljningen blev 533 miljoner euro (558). Här väntades 524 miljoner euro.

Bolaget upprepar att man väntar sig att försäljningen minskar något 2014 jämfört med 2013.

Man väntar sig nu att den justerade rörelsemarginalen blir "lägre" än 2013.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom