Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SBAB: Bortse från Riksbanken - boräntorna förblir låga

2019-10-21 11:04
Foto: Sebastian Davidsson / SvD / TT

Trots att Riksbanken gett signaler om en möjlig höjning i december menar bolåneaktören SBAB att en sådan höjning inte är möjlig i dagens ekonomiska klimat.

Sverige har följt den globala utvecklingen och gått in i en betydande konjunkturavmattning och det finns inga välgrundade argument för att höja reporäntan i närtid, skriver SBAB i ett pressmeddelande där den statliga bolåneaktören skriver att bolåneräntorna kommer att ligga kvar på historiskt låga nivåer de kommande åren.

–      Riksbanken valde för några år sedan, med hänsyn tagen till hushållens bolåneskulder, att hålla reporäntan högre än vad som motiverades av inflationsmålet. Det bidrog till att inflationsförväntningarna föll kraftigt och urholkade förtroendet för inflationsmålet. I ett läge där inflationsförväntningarna på alla mätta horisonter redan ligger under Riksbankens mål och all relevant ekonomisk statistik pekar på en markant konjunkturnedgång, riskerar förtroendet för målet att skadas ordentligt igen om Riksbanken ändå höjer reporäntan i närtid, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i pressmeddelandet, som dessutom pekar på att Riksbanken kan behöva sänka räntan i närtid om konjunkturnedgången förvärras.

SBAB:s bedömning är att Riksbanken höjer reporäntan tidigast mot slutet av 2021 eller i början av 2022.  Vad gäller boräntorna väntas den rörliga räntan och femårsräntan stiga till 1,8 respektive 2,2 procent i januari 2022.

–      Boräntorna väntas ligga kvar på historiskt mycket låga nivåer de kommande åren. Risken förknippad med att välja rörlig ränta förefaller liten samtidigt som premien för att välja en bunden ränta är låg. Det är samtidigt nu mycket stora skillnader mellan vissa bankers list- och snitträntor, vilket är viktigt för bolånetagarna att vara uppmärksamma på, säger Robert Boije.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom