Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SBAB: Skuldkvotsförslaget kan få effekter i Stockholm

2017-05-31 12:02
Foto: IBL

Finansinspektionens nya förslag om krav om skärpt amortering vid höga skuldkvoter är bättre än ett strikt skuldkvotstak, men förslaget kan komma att få rätt stora effekter i Stockholm där snittpriserna och skuldkvoterna är markant högre än i resten av landet. Det skriver den statliga bolåneaktören SBAB:s chefekonom Tor Borg i en kommentar till förslaget.

"Generellt sett hade det varit bättre om Finansinspektionen riktat alla åtgärder (bolånetak, amorteringskrav, skuldkvotstak osv) mot bankernas låneportföljer istället för mot individerna. Då hade en del av inlåsningseffekterna kunnat undvikas", anser chefekonomen.

Det allra bästa anser han hade varit om man hade fått på plats bostadspolitiska åtgärder för att minska hindren för nybyggnation och ett effektivt utnyttjande av befintligt bostadsbestånd.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att förslaget ger en tydligare koppling mellan bostadsprisernas och lönernas utveckling, vilket ger mer långsiktigt hållbara bostadspriser.

Nu direkt påverkar förslaget marknaden mest genom att det kan skapa lite oro. Om förslaget blir verklighet kan det skapa en rusning som blir prisdrivande, på samma sätt som när amorteringskravet skulle införas första gången innan det stoppades, om många vill genomföra en bostadsaffär innan reglerna träder i kraft.

"När reglerna väl är på plats skulle skuldkvotstaket dämpa bostadspriserna och därmed ökningen av hushållens bostadslån genom att det blir svårare att få bostadslån med en tydligare koppling till lönen genom att bostadspriserna med automatik får en tydligare koppling till löneutvecklingen. Med dagens låga inflation är löneökningarna låga", säger Erik Olsson.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom