Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SBB skärper finansiella mål

2018-01-03 08:10
Ilija Batljan. Foto: IBL

SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) har uppdaterat två av sina finansiella mål. Dessa är att upprätthålla en belåningsgrad under 60 procent, från tidigare 65 procent, och att ha en räntetäckningsgrad på minst 1,8 gånger, från 1,5 gånger.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Våra hyresintäkter förbättras och överstiger nu 1,5 miljarder kronor på årsbasis. SBB redovisade justerad soliditet på 36% i slutet av Q3 2017 och vi känner oss nu trygga i att skärpa våra finansiella mål. Dessa mål syftar också till att vi i slutet av 2018 ska uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ledande kreditvärderingsinstitut." säger Ilija Batljan, vd för SBB.

 

Efter förändringen har SBB följande finansiella mål:

Generera tillväxt i substansvärdet per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år

Generera en intjäning från försäljning av byggrätter som över tid i genomsnitt uppgår till 250 till 400 Mkr per år

Belåningsgrad lägre än 60%

Säkerställd belåningsgrad lägre än 55% med start andra halvåret 2018

Soliditet om minst 30%

Räntetäckningsgrad om lägst 1,8 ggr

Långsiktigt mål att dela ut 40% av utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier

Att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom