SCA höjer utdelningen

2016-01-28 07:37 Affärsvärlden SIX
Foto: Pontus Lundahl / TT /

Pappers- och hygienföretaget rapporterar en ökad vinst för det fjärde kvartalet Utdelningen föreslås höjas till 5,75 kronor per aktie.

SCA redovisar ett justerat rörelseresultat på 3.454 miljoner kronor (3.250) för det fjärde kvartalet 2015.

Förväntningarna låg på 3.561 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät.

De jämförelsestörande posterna uppgick till 697 miljoner kronor, netto (-887). Analytikernas genomsnittsprognos var här -186 miljoner kronor. Bland de jämförelsestörande posterna ingår resultat från försäljning av värdepapper med 970 miljoner.

Den justerade rörelsemarginalen blev 11,9 procent (11,9), väntat 12,1 procent.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 4.151 miljoner kronor (2.363), jämfört med väntade 3.375 miljoner kronor.

Det rapporterade resultatet före skatt blev 3.892 miljoner kronor (2.154), väntat var 3.135 miljoner.

Det rapporterade nettoresultatet, hänförligt till moderbolaget, blev 2.827 miljoner (1.440), motsvarande 4,03 kronor per aktie (2,05). Väntat var 2.161 miljoner kronor respektive 3,06 kronor per aktie.

Omsättningen blev 29.040 miljoner (27.397), väntat var 29.424 miljoner. Den organiska tillväxten var 4 procent, varav 3 procent var volym och 1 procent pris/mix.

Styrelsen föreslår en utdelning med 5,75 kronor per aktie (5,25), väntat var 5,72 kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom