Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Scandi Standard ökar omsättningen

2017-11-22 07:53
Foto: Scandi Standard

Kycklingföretagets omsättning och rörelseresultat ökade för kvartalet.

Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 46,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (49,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:75 kronor (0:83).

Nettoomsättningen uppgick till 1.825 miljoner kronor (1.570), en ökning med 16 procent.

Rörelseresultatet blev 83,9 miljoner kronor (75,4) och det justerade ebitda-resultatet hamnade på 142 miljoner kronor (125).

"Fågelinfluensan hade en negativ påverkan med cirka 9 MSEK på det justerade rörelseresultatet för Sverige, som även påverkades av en nedgång i marknaden till följd av uppmärksamheten kring campylobakter", skriver bolaget i rapporten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom