Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Scandi Standards vinst stiger

2019-08-21 07:49
Foto: Johan Nilsson/TT

Kycklingföretaget rapporterar en ökad vinst och en omsättning som steg i alla marknader förutom Irland.

Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 101 miljoner kronor (69) för det andra kvartalet 2019.

Justerat rörelseresultat ökade till 115 miljoner kronor (92), motsvarande en marginal på 4,6 (4,1) procent. Det justerade rörelseresultatet förbättrades i alla segment, skriver Scandi Standard.

Nettoomsättningen steg 10 procent till 2.472 miljoner kronor (2.252).

Den starkaste tillväxten genererades inom produktkategorierna Ready-to-eat och Ready-to-cook Kylda. Inom produktkategorin Ready-to-cook Frysta minskade omsättningen.

Sett till de olika geografiska marknaderna steg nettoomsättningen med 8 procent i Sverige, 20 procent i Danmark, 7 procent i Norge, 13 procent i Finland och var oförändrad i Irland.

Det justerat rörelseresultat ökade med 24 procent i det andra kvartalet till 115 miljoner kronor (92), en förbättring som enligt bolaget märktes i alla segment. Resultatet påverkades även positivt med 9 miljoner av lägre avskrivningar.

För koncernen som helhet förväntar sig Scandi Standard investeringar på cirka 380 miljoner kronor under 2019, vilket är en upprepning av tidigare budskap.

"Huvuddelen av våra investeringsprojekt under innevarande år kommer att fokusera på Irland. Investeringarna syftar till att öka effektivitet, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och kapacitet", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Periodens resultat förbättrades till 50 miljoner kronor (32) med ett resultat per aktie på 0:78 kronor (0:49).

Operativt kassaflöde uppgick till 138 miljoner kronor (74). Förbättringen kan hänföras till det ökade rörelseresultatet och lägre investeringar, skriver bolaget.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom