Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Scandic Hotels tar över driften av åtta hotell

2017-01-18 08:27

Scandic Hotels har tecknat avtal med Pandox och Eiendomsspar om att ta över driften av åtta hotell i Norge, Sverige och Danmark. Det framgår av ett pressmeddelande.

Övertagandet sker utan köpeskilling och samtliga hotell förväntas bidra positivt till Scandic Hotels ebitda-resultat från 2017.

Totalt omfattar affären 1.708 rum varav 1.136 i Norge, 357 i Stockholm och 215 i Köpenhamn. Sju av hotellen ägs av Pandox och ett av Eiendomsspar. Pandox står i dag för driften av samtliga hotell.

För sju av de åtta hotellen har Pandox tecknat tjugoåriga omsättningsbaserade hyresavtal.

Hyresavtalen förväntas bidra marginellt positivt till Pandox samlade driftnetto 2017 samt leda till en viss ökning av det totala marknadsvärdet i fastighetsportföljen i samband med att hotellfastigheterna omklassificeras från Operatörsverksamhet till Fastighetsförvaltning 2017.

Nettoförändringen för Pandoxkoncernen väntas innebära minskade intäkter med cirka 420 miljoner kronor och ett ökat driftnetto med cirka 5 miljoner kronor.

Affären är villkorad godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Övertagandet av driften väntas ske i etapper under det andra kvartalet 2017.

En presskonferens kommer att arrangeras i Oslo klockan 09.15 med anledning av affären.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom