Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Scania visar vinst

2009-04-27 08:23

Scania, med koncernchefen Leif Östling i förarstolen, redovisar till skillnad från konkurrenten Volvo vinst under årets första kvartal.

Lastbilstillverkaren Scania redovisar en vinst före skatter på 164 miljoner kronor under årets första kvartal. Det är mindre än hälften av vad analytikerna hade väntat sig. Dessa hade, enligt SME Direkt, spått en vinst efter finansposter på 397 miljoner kronor.

I en kommentar skriver koncernchefen Leif Östling att det råder väsentligt lägre kapacitetsutnytjande i bolaget:

”Scania redovisade ett rörelseresultat på 506 miljoner kronor för första kvartalet. Fallande fordonsleveranser och väsentligt lägre kapacitetsutnyttjande belastade resultatet. Även servicevolymerna minskade något från en hög nivå. Scanias resultat påverkades endast i mindre omfattning av den svagare kronan på grund av valutasäkringar. Praktiskt taget alla marknader där Scania har verksamhet präglas av en låg ekonomisk aktivitet till följd av turbulensen på de finansiella marknaderna och dess inverkan på den reala ekonomin."

Han konstaterar också att branschen befinner sig i en cyklisk nedgångsperiod och att kontinentens åkerier numer äger en stor andel moderna lastbilar:

"På flertalet marknader i Europa har lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder och många transportföretag har ett lågt utnyttjande av sina fordonsflottor vilket kraftigt dämpar investeringar i nya fordon. Transportmedelsbranschen har en utpräglat cyklisk efterfrågan under en 10-årsperiod där vi nu befinner oss i nedgångsfasen. Ett antal åtgärder har vidtagits för att anpassa koncernens kostnadsnivå och för att stärka kassaflödet. Större delen av de 2 000 anställda i produktionen med visstidskontrakt har lämnat företaget, en reducering till 10 000 anställda vid produktionsenheterna, och arbetsformerna har reducerats till i huvudsak dagskift, " skriver ÖStling som inte spår någon ökning av efterfrågan:

"Ett flertal investeringar, främst inom produktionen, har senarelagts och en neddragning av antalet inhyrda konsulter har genomförts. Utöver den konjunkturella anpassningen prioriterar Scania åtgärder som innebär en effektivare struktur. Utbildningsinsatserna för de anställda inom produktionen inleddes under kvartalet. Detta stärker förutsättningarna för en lönsam tillväxt när efterfrågan på transportutrustning normaliseras. För närvarande förutspår Scania ingen ändrad efterfrågan på fordon under de kommande kvartalen, ” skriver Östling.

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom