Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SCB: 6,5 procent arbetslösa

2017-01-26 09:40
Foto: Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten var 6,5 procent i december, icke säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU). Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en arbetslöshetsnivå på 6,3 procent.

I november var arbetslösheten 6,2 procent och i december 2015 var arbetslösheten 6,7 procent.

Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 6,9 procent i december, jämfört med 6,9 procent föregående månad. Enligt SME Direkt väntades en säsongsrensad arbetslöshetsnivå på 6,8 procent.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 6,9 procent i december, jämfört med 6,9 procent föregående månad.

Antalet sysselsatta steg med 72.000 personer justerat för avrundningar, till 4892,8 miljoner i december, jämfört med samma månad 2015.

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i december 2016 i genomsnitt till 144,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,6 procent jämfört med december 2015.

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 398 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med december 2015 var det en minskning med 1,8 miljoner timmar per vecka.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom