Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Schörling & Partners lägger bud på Melker Schörling

2017-11-14 08:15
Stefan Persson och Melker Schörling. Foto: Patrik Österberg / IBL Bildbyrå, Jörgen Appelgren

Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva Melker Schörling utanför börsen.

"Beslutet är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa roll befinner sig i en förändrad situation", heter det i ett pressmeddelande.

Utköpet sker genom att Goldcup ("Schörling & Partners"), som ägs gemensamt av familjen Schörlings ägarbolag Melker Schörling Tjänste, Stefan Persson, UIE Malta Holding (som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen) och Mikael Ekdahl AB, lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB. Budet ligger på 569 kronor kontant per aktie.

Det bud som Schörling & Partners lägger på Melker Schörling överstiger substansvärdet i MSAB per den 13 november om 568 kronor och motsvarar den volymviktade genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien under de senaste 20 handelsdagarna.

Schörling & Partners, som ägs av familjen Schörling, Stefan Persson, Carl och Martin Bek-Nielsen samt Mikael Ekdal, innehar cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB.

Det sammanlagda erbjudandevederlaget uppgår till cirka 5 miljarder kronor, och budet innebär att MSAB värderas till cirka 67.767 miljoner kronor.

Erbjudandevederlaget innebär en premie om cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna, och cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547:50 kronor för MSAB-aktien den 13 november 2017.

MSABs styrelseledamöter Melker Schörling, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Stefan Persson, Carl Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl deltar som anges ovan i budet genom det gemensamt kontrollerade Schörling & Partners och är styrelseledamöter i Schörling & Partners. Vidare har Schörling & Partners överenskommit med styrelseledamöterna Carl-Henric Svanberg och Georg Brunstam att de efter erbjudandets genomförande ska utses till styrelseledamöter i Schörling & Partners. Således finns det ingen ledamot i MSABs styrelse som är oberoende i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande.

Däremot har bolaget anlitat Ernst & Young för att avge ett värderingsutlåtande. EY anser att budet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i MSAB.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom