Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Scopes uppmaning till regeringen: Gör något!

2018-02-22 13:28

Regeringen måste göra något för att minska arbetskraftbristen och matchningsproblematiken på arbetsmarknaden, annars avtar tillväxttakten, enligt en ny rapport från det tyska analyshuset Scope Ratings.

Scope räknar med att Sveriges ekonomi växer med 2,7 procent i år och 2,4 procent 2019. Även i de övriga nordiska länderna förväntas tillväxten vara god. Men analyshuset ser samtidigt problem på arbetsmarknaden.

- De nordiska ekonomierna har en ansträngd arbetsmarknad, där företagen i Danmark och Sverige har brist på arbetskraft. Samtidigt går produktiviteten på alla fyra marknaden ner, säger John F. Opie, chefsanalytiker på Scopes avdelning för nordisk analys.

Matchningsproblemen på den svenska arbetsmarknaden består, framför allt när det gäller migranter i Sverige.

- Vi räknar med att arbetskraftsbrist och matchningsproblem på arbetsmarknaden sätter press på tillväxten framöver, säger Opie.

Scope anser inte att priserna på bostäder är oroväckande höga, men menar ändå att de höga hushållsskulder och de varaktiga ökningarna i fastighetspriserna skapar viss sårbarhet för Sveriges banksektor.

Lotta Dinkelspiel

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom