Sdiptech mot börsen

2017-04-19 09:06 Direkt Affärsvärlden

Sdiptech, en teknikkoncern med fokus på infrastruktur vars preferensaktie är listad på First North, vill lista sin stamaktie på samma marknadsplats under det andra kvartalet och i samband med det ta in cirka 500 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Huvuddelen av nettolikviden från den förväntade nyemissionen avses användas för att genomföra förvärv", skriver bolaget.

Inga befintliga aktier kommer att säljas i samband med stamaktielistningen och bolagets huvudägare Ashkan Pouya och Saeid Esmaeilzadeh uppges vara fortsatt långsiktiga.

Emissionsvillkoren presenteras tillsammans med prospektet.

"Sedan vi tog in kapital genom en preferensaktieemission i mars 2015 har vi växlat upp tillväxttakten och genomfört tolv förvärv. /…/ Vid sidan av den organiska tillväxt som finns naturligt i vår marknad utgör förvärv en central del i vårt mål att få koncernens EBITA att växa till 600-800 miljoner kronor fram till 2021, och vi ser mycket fram emot att göra detta som ett noterat bolag", säger bolagets vd Jakob Holm enligt pressmeddelandet.

Under 2016 uppgick Sdiptechs nettoomsättning proforma till 911 miljoner kronor med ett ebita-resultat på 145 miljoner kronor. Bolaget kärnverksamhet består för närvarande av 15 rörelsedrivande dotterföretag som är indelade i två områden: anpassade tekniska installationer respektive nischade produkter och tjänster.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom