Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Se upp med SCA:s toppskottsvinster

2018-08-15 18:30
Foto: Klaus Ohlenschlaeger / Alamy

ANALYS. SCA är en fin kupongaktie, men den är kortsiktigt för dyr på skogsindustrins valutadopade toppvinster.

SÄLJ Affärsvärlden fick fel med sitt väntaråd för SCA för ett år sedan. Vi såg aktien som ungefär fullvärderad på ett års sikt på dåvarande kursen strax under 70 kronor. Kursen har under året som följt tvärtom lyft, till som högst över 100 kronor och vid detta råd till knappt 93 kronor.

Flera av den exportberoende skogsindustrins yttre krafter har radat upp sig positivt samtidigt som efterfrågecykeln förblivit stark. Fenomenet är i praktiken hopplöst att förutspå, men inträffar regelbundet. Denna gång stärktes dollarn och euron kraftigt mot kronan samtidigt som priserna steg på pappersmassa, förpackningsråvara, papper och trävaror. Det har pumpat upp SCA:s ebitda-resultat hela 45 procent det senaste halvåret.

Affärsvärlden ser SCA behålla Europas största privata skogsinnehav i närtid och sätter skogsvärdet minus nettoskuld till runt 57 kronor per aktie, mittemellan bokfört värde och ”marknadsvärdet” för betydligt mindre transaktioner i Norrland.

Vid normaliserad lönsamhet för skogsindustrierna, vilket hyvlar av åtminstone en tredjedel på ebitda mot de toppvinster som skogsanalytikernas Factset-konsensus väntar sig de närmaste åren, så handlas industrierna implicit till ev/ebitda 11 bakåt och ev/ebitda 7 framåt år 2020. Det är inte attraktivt nog, givet hur utbyggda massabruket Östrand gör SCA än mer beroende av massapris (samt dollarkursen), och till en än större nettoköpare av råvara.

Affärsvärlden säljstämplar SCA. Ettårig riktkurs sätts snävt till 75 kronor. Skulle aktien falla nedåt 60 kronor så blir den här realobligationen definitivt värd att kika på.

Det här är en sammanfattning av aktierådet Extrapolerade toppvinster

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom