Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB: Amorteringskrav är administrativt stökigt

2017-07-14 11:03
Foto: IBL

Principen bakom amorteringskrav är i grunden bra, men i praktiken riskerar det att bli krångligt. Det menar SEB:s finanschef Jan Erik Back.

Det förslag om skärpt amorteringskrav för personer med höga lån i förhållande till inkomst som Finansinspektionen har presenterat riskerar att bli administrativt stökigt, även om man kan ställa sig positiv till principen.

Det sade SEB:s finanschef Jan Erik Back under frågestunden i samband med presentationen av SEB:s delårsrapport för det andra kvartalet.

Eftersom samma bolånetagare kan ha olika generationer av bolån som kan ha olika regelverk kan det exempelvis bli jobbigt att byta bank, bedömer han.

Branschorganisationen Bankföreningen för en dialog med Finansinspektionen om förslaget.

"Vi är inte i sak emot det, men konstruktionsmässigt kommer det att bli ganska stökigt. Den dialogen har vi via Bankföreningen med Finansinspektionen. Jag upplever att den diskussionen går ganska bra, så det ska nog landa på ett positivt sätt", sade Jan Erik Back.

SEB uppger sig inte vara avvisande till att man får en god amorteringskultur på plats.

"Det har vi jobbat på länge", framhöll finanschefen.

På en fråga om huruvida SEB kan tänkas påverkas mer av det skärpta amorteringsförslaget än andra storbanker, eftersom SEB har ett relativt sett större fokus på storstäder och höginkomsttagare, svarade Jan Erik Back nekande.

"90 procent av våra bolånetagare har en belåningsgrad under 50 procent. Vi är inte hårt ansatta på det sättet, utan vi har bra kontroll på det", hävdade han.

Jan Erik Back noterade vidare att SEB tidigare har sagt att banken räknar med att under året nå ungefär samma tillväxttakt inom bolån som marknaden i övrigt.

"I det andra kvartalet enskilt är vi nästan där", sade han och noterade att banken tidigare även har uppgett att bolånemarginalerna kan komma att justeras upp 5-10 punkter.

Beträffande utlåningsmarginalerna brett inom koncernen uppger SEB att dessa överlag har varit oförändrade under kvartalet.

"Det rör sig inte speciellt mycket just nu", sade vd Johan Torgeby om helheten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom