Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

SEB: Här är riskerna på börsen

2017-09-12 09:53
Foto: SEB

I SEB:s utblick för det kommande året, Investment outlook, bedöms de finansiella marknaderna växa i stabil takt. Men vissa risker på börsen kvarstår.

I rapporten för det tredje kvartalet 2017 bibehålls en positiv syn på de finansiella marknaderna. Storbanken skriver att marknaderna har passerat ett antal politiska nålsögon och företagsrapporter visar att både vinster och försäljning stiger på ett sätt som banken inte sett på många år.

– Vi kvarstår med vår positiva syn på tillväxten och vinstutvecklingen framöver. Vi ser inte heller att riskbilden är besvärande när det gäller faktorer som exempelvis recession eller instabila banksystem, skriver Fredrik Öberg, investeringschef på SEB.

Trots rekordhöga värderingar på börsen bedöms marknaderna inte vara övervärderade.

– Värderingarna är åt det högre hållet ur ett historiskt perspektiv, men vi bedömer att de ändå är rimliga med stöd av vinsttillväxten och de fortsatt låga ränteläget, skriver Fredrik Öberg.

Men det gynnsamma börsklimatet kan inte vara för evigt, skriver investeringschefen.

– Sammantaget förordar vi nu en exponering som överviktar både aktier och företagsobligationer. Hög global skuldsättning i kombination med rekordlåga räntor kan dock ge börsmotvind om räntorna i ett senare skede stiger, kommenterar han i rapporten.

SEB bedömer att centralbankerna flyttar fokus från stimulanser till åtstramande åtgärder under de kommande 12 månaderna, vilket leder till högre räntor.

På valutamarknaden har dollarn försvagats påtagligt under sommaren, vilket har påverkat avkastningen för investerare med svenska kronor som basvaluta negativt.

Rapporten innehåller också en genomgång av den privata direktlånemarknaden. SEB skriver att investeringar i sektorn innebär större risk och längre inlåsning för att få en bra avkastning. Storbanken bedömer att marknaden kan ge attraktiv värdeutveckling om man är beredd att acceptera den högre risken.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom