SEB höjer tillväxtprognoser

2016-02-09 09:08 Affärsvärlden SIX
Foto: Hasse Holmberg/TT

SEB skruvar upp sina BNP-prognoser för Sverige för 2015 och 2016.

SEB räknar med att den svenska bruttonationalprodukten (BNP) växte med 3,6 procent 2015 (i en bedömning den 24 november var prognosen 3,2) och att tillväxten blir 3,7 procent 2016 (3,6). Under 2017 väntas tillväxten uppgå till 2,8 procent (2,8).

Det framgår av en konjunkturbedömning på tisdagen.

"Trots starka indikatorer dominerar nedåtriskerna på grund av växande inhemska obalanser och politiska låsningar samt osäkerhet om den internationella utvecklingen", skriver SEB.

Fortsatt starka bostadsinvesteringar och konsumtion, delvis drivet av stor invandring, anses fortsatt vara de främsta drivkrafterna. SEB uppger också att de kan se en viss uppgång för industrin.

Den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten bedöms uppgå till 3,4 procent 2015 (3,0) samt 3,5 procent 2016 (3,4). Under 2017 väntas den uppgå till 3,0 procent (3,0).

Konsumentpriserna väntas öka med 0,6 procent 2016 (+1,0), och 2017 väntas de stiga med 1,6 procent (1,9). KPIF väntas hamna på +1,2 procent 2016 (+1,5) och +1,5 procent 2017 (+1,7).

Banken förväntar sig att arbetslösheten uppgår till 6,7 procent 2016 (6,8) och att den hamnar på 6,6 procent under 2017 (6,8).

"Sysselsättningen är på väg att växla upp till en ökningstakt på 2 procent. Detta leder inledningsvis till en fallande arbetslöshet. Under 2017 kommer dock stigande arbetsutbud i migrationens spår leda till ökad arbetslöshet", skriver SEB som dock pekar på att prognosen för antalet asylsökande är mycket osäker.

SEB framhåller också att risken för regeringsombildning eller extraval i Sverige är stor, även om det inte utgör bankens huvudprognos.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom