SEB: Med dessa aktier klarar du börsstormen

2016-01-18 06:15 Affärsvärlden Finwire
Foto: Marbodal, Inwido, SCA

SEB skriver i en rapport efter sitt årliga investerarseminarium att den internationella industrikonjunkturen är fortsatt svag men att banken ser fortsatt positivt på ett antal geografier och sektorer.

SEB anser att många företag på seminariet lyfter fram att den nordiska hemmamarknaden fortsatt visar god eller till och med mycket god efterfrågan. Sverige och Danmark anses bäst, men även tillväxtförbättringar i Finland lyfts fram av flera på investerarseminariet. Den norska konjunkturen påverkas påtagligt av krisen inom oljan och många företag påverkas negativt av den svaga norska kronan.

När det gäller speciella marknader på de nordiska börserna lyfter banken fram hälsovård, spelbolag, norska laxproducenter och nischade finansbolag som särskilt intressanta i en turbulent aktiemarknad. Banken har valt ut fem konsumentdrivna bolag vars aktier borde klara av börsstormen på ett bra sätt.

* Inwido - den nordiska fönstertillverkaren har stark orderingång och attraktiv värdering.

* Nobia - köksspecialisten har en organisk tillväxt, starkt kassaflöde och en mycket god förvärvspotential.

* Norska laxodlingsbolaget SalMar- banken anser att bolaget står inför en stark vinsttillväxt.

* SCA - den pågående uppdelningen av hygienföretaget synliggör värden.

* Unibet - spelbolag med betydande långsiktig potential, nästan oavsett hur konjunkturen utvecklas.

Affärsvärlden Finwire

Premiumnyheter

Aktuellt inom