Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB: Rekyl uppåt på bostadsmarknaden

2018-03-12 08:35
Foto: Fredrik Sandberg / TT

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i mars jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 4 i mars jämfört med -7 i februari.

Av de tillfrågade tror 38 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 34 procent förra månaden, medan 34 procent tror på fallande priser, jämfört med 41 procent föregående månad.

Bland regionerna ligger Stockholm lägst även denna månad. Stockholm ligger på -17 som två månaders medelvärde (-21 i februari) och övriga regioner i spannet -5 till +10.

"De senaste månadernas kraftiga nedgång i hushållens boprisförväntningar har avstannat och för första gången sedan november 2017 är Boprisindikatorn nu positiv, vilket innebär att fler tror på en uppgång än på en nedgång det närmaste året. Men nivåerna är låga och det är en bit kvar innan förtroendet för bostadsmarknaden kan sägas ha återvänt", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 4 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,17 procent, oförändrat jämfört med föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom