Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB: Riksbanken förlänger inte tillgångsköpsprogrammet

2017-12-07 13:22
Foto: Johan Jeppsson / IBL Bildbyrå

Enligt SEB:s huvudscenario kommer Riksbanken inte att annonsera någon förlängning av tillgångsköpsprogrammet i samband med räntebeskedet den 20 december, men Riksbanken väntas ändå vara en köpare på obligationsmarknaden under nästa år.

Det framgår av ett kundbrev på torsdagen.

Anledningen är att Riksbanken sitter på nära 50 miljarder kronor av statsobligation 1052, som förfaller i mars 2019, och SEB tror att Riksbanken kommer att "preinvestera" 25 miljarder av detta under 2018 och första kvartalet 2019.

Tillsammans med de ränteutbetalningar Riksbanken beräknas erhålla 2018, 8 miljarder kronor (som också kan återinvesteras), skulle det betyda att Riksbanken kommer att köpa nominella statsobligationer för 28 miljarder kronor nästa år - utan att behöva förlänga obligationsköpprogrammet.

Beträffande reporäntan och räntebanan räknar SEB, i huvudscenariot, inte med att Riksbanken kommer att göra några förändringar nu. De ser dock en relativt hög risk, 35 procent, för att räntebanan ändras så att den signalerar att den första räntehöjningen kommer ett kvartal senare, det vill säga under fjärde kvartalet 2018. I så fall kan också tillgångsköpprogrammet utökas med 10 miljarder kronor fram till mitten av 2018.

"Att förlänga QE-programmet skulle främst vara ett instrument för att öka trovärdigheten för reporäntebanan. Beslutet om hur Riksbanken kommer att hantera förfallande obligationer och räntekuponger är betydligt viktigare för storleken på obligationsköpen 2018", skriver seniorekonomen Olle Holmgren i kundbrevet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom