Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB:s räntenetto över förväntan

2019-10-23 07:06
Johan Torgeby, verkställande direktör och koncernchef i SEB. Foto: Fredrik Sandberg/TT

SEB:s rörelseresultat hamnade knappt över analytikernas förväntningar och räntenettot kom också in över prognoserna.

SEB:s rörelseresultat blev 5.864 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5.814 miljoner kronor, enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser inför rapporten.

SEB:s räntenetto steg till 5.983 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019, jämfört med 5.692 miljoner kronor kvartalet före. Infront Datas snittestimat pekade mot ett räntenetto om 5.790 miljoner kronor.

Räntenettot ökade därmed med 5 procent jämfört med föregående kvartal och ökade jämfört med de 5.319 miljoner kronorna i det tredje kvartalet 2018.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 60 miljoner kronor jämfört med närmast föregående kvartal, då det uppgick till 6.238 miljoner kronor.

"En positiv volymeffekt på utlåningen motverkades delvis av en negativ marginalutveckling. Marginalerna på inlåning minskade, vilket primärt berodde på att treasurys kompensation för inlåningen var lägre under det tredje kvartalet", skriver SEB.

Myndighetsavgifterna, inklusive både resolutionsfonds- och insättningsgarantiavgifter, var 38 miljoner kronor högre än under det andra kvartalet och uppgick till totalt 581 miljoner kronor.

Provisionsnettot sjönk med 1 procent jämfört med det andra kvartalet och uppgick till 4.693 miljoner kronor, vilket var 4 procent bättre än konsensus som var 4.511 miljoner kronor. Jämfört med det tredje kvartalet 2018 ökade provisionsnettot med 4 procent.

"Bruttoprovisioner för emissioner och rådgivning ökade med 42 miljoner kronor under det tredje kvartalet och fördubblades nästan jämfört med motsvarande period förra året. Bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, ökade med 47 miljoner kronor under det tredje kvartalet som ett resultat av de stigande aktiemarknaderna. De resultatbaserade provisionerna minskade dock säsongsmässigt med 45 miljoner kronor under det tredje kvartalet.", skriver banken.

Provisionsnettot från betalningar och kort minskade med 4 procent under det tredje kvartalet när kundernas aktivitetsnivå var säsongsmässigt lägre.

Bruttolåneprovisionerna minskade med 50 miljoner kronor under det tredje kvartalet men ökade med 110 miljoner jämfört med förra året.

Nettoprovisionerna från fondförsäkringar i livförsäkrings-verksamheten ökade med 2 procent jämfört med det andra kvartalet 2019.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade jämfört med det andra kvartalet med 19 procent till 1.196 miljoner kronor, och minskade med 21 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Väntat här enligt Infront Data var 1.445 miljoner kronor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom