Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB: Så ser nästa lågkonjunktur ut

2019-05-21 08:44
Foto: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza/TT

Det finns flera tecken som pekar på att den långt gångna högkonjunkturen närmar sig sitt slut, skriver SEB i sin Investment Outlook.

Flera tecken pekar på att uppgången är nära sitt bäst-före datum, enligt SEB. Bland annat är den så kallade räntekurvan, vilken visar marknadens ränteförväntningar, blivit ännu flackare, vilket kan ses som ett varningstecken för en antågande recession. Dessutom har oron i kapitalmarknaden tilltagit, vilket fått den amerikanska centralbanken Federal Reserve att vidta åtgärder för att försöka dämpa inbromsningen och lugna marknaderna.

Men om SEB tittar på de senaste lågkonjunkturerna tror de inte att utvecklingen behöver bli lika dramatiskt nästa gång.

Det var en gigantisk värderingsbubbla på marknaden som startade nedgången i början av milleniet och en kombination av en finansiell krasch och en annalkande lågkonjunktur som skapade den senaste nedgången. SEB tror därför inte att nästa nedgång kommer att ge fullt lika dramatiska effekter på kapitalmarknaderna, trots en ökad skuldsättning i världen.

Vidare skriver SEB att det är oroande att kreditmarknaden visar fler tecken på sårbarhet än tidigare. Nästa orosperiod kan leda till att kreditmarknaden drabbas ovanligt hårt och detta kan sätta avtryck i övriga delar av det ekonomiska systemet.

Samtidigt är det svårt att bedöma hur stor risken är att kreditmarknaden antingen blir den utlösande faktorn eller en faktor som förvärrar nedgången. Det går nämligen att argumentera för att den totala bilden inte är fullt lika alarmerande. USA:s finansiella stressnivå är inte särskilt hög och risken för att den finansiella cykeln ska förstärka en nedgång i konjunkturcykeln är begränsad.

SEB konstaterar att centralbankerna inte har samma vapenarsenal att ta till som tidigare. Det finns samtidigt stora skillnader i förutsättningarna mellan länderna. Europa har låga räntor, och förhållandevis starka statsfinanser, vilket innebär att det vore rimligt med stora finanspolitiska insatser som ett sätt att få fart på tillväxten. USA kunna använda räntesänkningar och i Kina finns möjligheten att använda både penningpolitik och finanspolitik.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom