SEB sålde aktier till förmån för statsobligationer

2016-01-25 15:34 Affärsvärlden SIX

SEB Fonder tog ett beslut redan i november att minska ned sin exponering mot börsen samt råvaror och det var flera orsaker till att den svenska fondjätten fattade sitt beslut, uppger Hans Peterson, allokeringsansvarig på SEB Fonder, till Finwire.

”Vi fattade beslutet i november och det hade då sin bakgrund i att vi tyckte att det byggdes upp osäkerhet. Dessutom är vi av uppfattningen att oljeprisrörelsen var en fundamental händelse. Alltså det får följdeffekter och det är precis det vi nu ser när oljan pressar flera områden. Dessutom skapas det en osäkerhet kring det som händer i Kina”, säger han.

Allokeringschefen pekar på att fondbolagets Multi-Asset-fonder inte har några råvaror alls.

Vad har man då köpt istället? Trots mer eller mindre obefintliga räntor eller till och med negativa räntor är det statsobligationer som gällt för den svenska storbanken.

SEB är emellertid inte orolig för världsekonomin just nu. Kapitalförvaltaren bedömer att världsekonomin växer med 3-3,5 procent under 2016. Flera länder skall enligt prognoserna fortsätta att växa såsom USA och Kina.

Men marknaden präglas idag av oro, uppger Peterson vilket också gör att råvaror och aktier blir mindre attraktivt. Oljepriset har fallit mycket kraftigt under inledningen av året och satt press på världens börser. Det kommer att gynna länder som importerar mycket olja men samtidigt bränna hål i flera stora länders statsbudgetar.

”Marknaden är i behov av transparens. Nu är det de svaga delarna som styr helt och hållet. Hade produktionen minskat eller att Opec agerade så skulle det skapas en trygghet för investerarna då det räcker för att få ned paniken”, säger Hans Peterson.

”Trots att det skakar så bedömer vi att många fortfarande är väldigt långa risk”, fortsätter han.

Det är enligt allokeringschefen solklart att nedgången får momentala effekter. Det är också svårt att överblicka. En nedgång i oljan påverkar en lång rad sektorer och länder negativt.

Den kanske viktigaste frågan är emellertid Kina. Landet, som är världsekonomins näst största, skall ställa om från investeringar till konsumtion. Det är en fas som många bedömare anser är mycket svår. Hans Petersons team kommer att följa detta noga under våren.

”Det är viktigt att all statistik tickar på såsom industriproduktion, husbyggande med mera. Sedan tror vi att det är viktigt att man under våren signalerar att man skall dämpa sparandet”, uppger Peterson.

Ett annat område som påverkar världsekonomin är dollarförstärkningen. Hos SEB har beslutet varit enkelt. Man har helt enkelt valt att inte ha exponering mot valutor på tillväxtmarknader och man förväntar sig att dollarn kommer att fortsätta att förstärkas. Devalveringarna i tillväxtmarknaderna kan fortsätta, bedömer allokeringschefen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom