Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SEB sänker utsikterna för svensk ekonomi

2012-02-14 09:50

SEB ser en fortsatt osäker framtid och sänker nu utsikterna för de närmsta åren.

Tillväxt- och konkurrenskraftsproblem hämmar och framtiden för euron är fortsatt osäker. Läget har ändå stabiliserats något jämfört med senhösten 2011.

Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

Riskbilden kring det globala lågkonjunkturscenariot är i dag mer symmetriskt och steg har tagits bort från recessionens rand tack vara historiskt kraftfulla centralbanksinsatser.

Svensk BNP väntas öka med 0,5 procent i år och öka med 1,7 procent år 2013.

I den senaste prognosen, i november, spådde SEB att BNP skulle öka med 0,7 procent i år och 2,0 procent nästa år.

Reporäntan väntas ligga på 1,00 procent i december 2012 och 1,00 procent i december 2013.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)

  2012 2013
BNP 0,5 1,7
BNP, dagkorrigerad 0,9 1,7
KPI 1,3 1,2
Öppen arbetslöshet 7,6 8,0
Sysselsättning 0,3 -0,2
Privat konsumtion 0,8 1,5

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom